Framtiden för Hållbar Innovation

Sveriges främsta profiler inom innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle samlas varje år under Sveriges Innovationsriksdag (SIR) för att diskutera hur innovation och näringslivsutveckling bäst främjas. Det är branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som arrangerar detta mötet. I år var mötet i Luleå, med fokus var på den gröna omställningen och hur innovation kan forma framtidens hållbara samhällen.

Under årets möte diskuterades konkreta exempel och strategier för att möta de utmaningar som den gröna omställningen står inför och hur start-ups kan spela en avgörande roll i denna omställning. Initiativet H2 Green Steel togs upp som ett exempel på hur en innovativ satsning kan vara nyckeln för att möta både samhällsutmaningar och ekonomisk tillväxt.

Politisk framförhållning och mod togs upp som en viktig komponent för att stödja innovation och näringslivsutveckling. Förutom H2 Green Steel diskuterades även andra satsningarna i Norrbotten, där städerna Boden, Luleå och Skellefteå i framtiden kommer att bli centrala för Sveriges BNP-tillväxt. Att kunna locka internationella talanger och idéer till svenska inkubatorer och innovationsmiljöer är viktigt där de global perspektivet och nätverken är avgörande för att främja innovation och tillväxt på nationell nivå.

Foto av Ylva Williams och FIlippa KullYlva Williams och Filippa Kull på väg till Sveriges Innovationsriksdag.

Vid mötet presenterades också exempel på hur man arbetar aktivt för att integrera ungdomar i arbetslivet och skapa en miljö där entreprenörer trivs och utvecklas. Exempelvis har Skellefteå löst utmaningen med att inte ha ett eget universitet genom att etablera en arena där andra universitet kan vara närvarande. Detta är ett bra exempel på hur samarbete och innovativa lösningar kan skapa tillväxt och utveckling även i mindre samhällen.

Slutligen betonades vikten av att inte glömma individens välbefinnande i allt detta. Kultur, idrott och andra sociala aktiviteter är avgörande för att skapa en miljö där människor trivs och där innovation och utveckling kan blomstra på riktigt.

Till webbsidan för Sveriges Innovationsriksdag (SIR) >>