Du är här

Frukostseminarium om medicinteknik vs läkemedel – kort summering

Den 28 september arrangerade Stockholm Science City ett frukostseminarium på H2 Health Hub där Anna Törner och Stina Johansen från Scandinavian Development Services hade en diskussion kring skillnader och likheter mellan läkemedel och medicintekniska produkter.

Diskussionen böljade från kosttillskott hela vägen till läkemedel och vilken väg man ska välja om möjligheten finns. Det finns dock inte ett enkelt svar utan det landar i att det finns en gråzon som bestäms av hur produkten ska användas, det primära verkningssättet och inte minst hur du väljer att formulera dig gentemot det kontrollorgan som ska göra bedömning, dvs läkemedelsverket eller anmält organ (”notified bodie”). Möjligen att utvecklingen av en medicinteknisk produkt, kan ha en snabbare väg till godkännande även om det inte finns någon studie att hänvisa till i den frågan. Sedan kan det som tillverkare av en medicinteknisk produkt ändå leda till att man vill genomföra studier för att stärka sina argument kring hur produkten verkar gentemot kund och patient.  

Missade du seminariet kan du ladda ner presentationen nedan.

Scandinavian Development Service (SDS) är listade på Tools of Science där du kan hitta servicebolag och även core faciliteter.