Du är här

Furhat Robotics och Merck lanserar robot som upptäcker sjukdomar

Furhat Robotics och Merck har lanserat en social robot som har förmåga att upptäcka tecken på tre av världens vanligaste, men underdiagnostiserade sjukdomar nämligen diabetes, alkoholism och hypotyreos. Roboten PETRA (prescreening experience through robot automation) utbildar människor om hur de kan ta bättre hand om sin hälsa och minska den skam som människor ofta känner när de talar om stigmatiserande hälsoproblem.

PETRA uppmuntrar människor att svara på en rad frågor och screena dem för diabetes, alkoholism och hypotyreos. Baserat på detta kan PETRA göra rekommendationer om att kontakta läkare för uppföljning.

En pilotversion av PETRA lanserades den 27 november.

Mer information finns på www.merck.se och www.furhatrobotics.com.