Du är här

Gemensam insats för att utvärdera produkter, förvalta innovation och erbjuda säkra digitala verktyg

Under 2017–2019 samarbetar Stockholm Science City, SKL, UppsalaBio och Region Norrbotten i ett projekt för att ta fram förslag för en process för validering av digitala tjänster och produkter. Syftet är att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra. Caroline Hansen är projektkoordinator och uppdaterar här om insikterna efter projektets två senaste workshoptillfällen.

Under mars-april har projektgruppen för ”Ordnat införande av digitala tjänster och produkter” stått som värd för två workshopar. Vid det första tillfället bjöds det in representanter från offentliga aktörer och till det andra leverantörer och innovatörer av digital teknik. Tillsammans med deltagarna diskuterade och reflekterade vi kring behovet av tydligare spelregler vad gäller utvärdering och kvalitetssäkring av digitala verktyg samt hur en gemensam utvärderingsprocess skulle bidra som lösning.

Från projektgruppen presenterades resultaten från den förstudie som ligger till grund för arbetet samt de erfarenheter som hämtats från studiebesöket hos NHS Digital, England.

Intressanta frågeställningar som vi har diskuterat:

  • Vilka utmaningar finns idag i arbetet inom detta område?
  • Vilka fördelar och utmaningar finns med införandet av en gemensam process för utvärdering och kvalitetssäkring?
  • Hur kan offentliga aktörer och näringsliv samverka för denna utveckling?
  • Hur går vi vidare?

Efter två produktiva workshopar blev det tydligt att utmaningarna inom området är stora och det finns mycket utrymme för förbättring. För att kunna möta både nuvarande och framtida behov hos våra invånare behövs det struktur och samverkan. Den digitala utvecklingen ställer högre krav på alla inblandade och den visar inga tecken på att stanna av. Det behövs en gemensam insats för att kunna utvärdera produkter, förvalta innovation och erbjuda invånare säkra digitala verktyg.

Läs mer på projektets LinkedIn >>

Caroline Hansen
Projektkoordinator, Ordnat införande av digitala tjänster och produkter, SKL