Du är här

The global life science innovation race

Den 12 december presenterades den nationella life science-strategin av Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet. Ambitionen är att Sverige ska vara en ledande life science-nation. I strategin står bland annat att life science "bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030".

Nära kopplat till strategin, och knappt två veckor innan dess lansering, gjorde Karolinska Institutet Holding och Bayer gemensam sak i att sätta Europas positionering i det globala life science innovationssystemet på agendan. Den 2 december presenterade professor Meir Perez Pugatch, Pugatch Consilium, data från en jämförande analys av olika regioners attraktivitet för investeringar i livsvetenskaplig innovation.

Läs mer (på engelska) >>