Guidade turer i Hagastaden – kulmen på Sveriges EU-ordförandeskap

Konferensen ”Life Sciences – the Era of Personalized Medicine” avslutar det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Konferensen hölls den 26-27 juni på Karolinska Institutet. Hagastaden har högst koncentration av life science-verksamhet i Europa, och Stockholm Science City fick äran att leda guidade turer här. 

– De guidade turerna var väldigt uppskattade både av våra svenska och internationella gäster. Alla fick insikt i hur samarbeten underlättas av geografisk närhet. Många kommenterade det som vi redan vet är fantastiskt: att det är gångavstånd mellan preklinisk forskning, klinisk forskning, universitetssjukhuset och life science-företagen, berättar vd Ylva Williams.

Hagastaden har ett unikt läge och sammankopplar universitet, Karolinska Universitetssjukhuset samt globala såväl som nystartade företag. I och kring området finns en stor koncentration av vetenskaplig forskning och entreprenörskap inom hälsoområdet som tillsammans har bidragit till att Sveriges export av hälsofrämjande produkter är en av de största exportinkomsterna.

Hagastaden möjliggör planerade möten såväl som spontana sådana, och här finns en kollektiv identitet som främjar den innovativa atmosfären. Alla ser sig själva som en del av ekosystemet, där viljan att förbättra människors hälsa ligger i fokus. Och möjligheten att gå från världsledande forskning och innovativa företag till att träffa patienter på bara 10 minuter är världsunikt. 

– Vi som organisation är stolta att regeringen valt att visa upp Hagastaden som avslut på ordförandeskapet i EU. Vi visar att samverkan och samarbete kan skapa unika möjligheter som starkt bidrar till att förbättra hälsan hos många, samtidigt som det bidrar till den starka exportgrenen life science, säger Ylva Williams.

De guidade konferensturerna inkluderade totalt sex stationer: 

  • SciLifeLab >>, en nationell resurs av unik teknologi och expertis tillgänglig för livsforskare, nära sammanflätad med en gemenskap av forskare inom området life science. 
  • MedTechLabs >>, ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning för att skapa bättre förutsättningar för patienternas överlevnad och förbättrad livskvalitet, med fokus på våra vanligaste sjukdomar. 
  • Precisionsmedicinskt centrum Karolinska, PMCK >>, möjliggör en bred klinisk implementering av precisionsmedicin i vården. 
  • KI Science Park >>, en gemenskap och mötesplats som för samman life science-företag och skapar kopplingar till akademisk forskning, läkare och innovationsstödsystem. 
  • Life City >>, en mötesplats för akademi, industri och allmänhet. AstraZeneca >>, Elekta >> och Vision Zero Cancer >> presenterade. 
  • Forskaren >>, som byggs av Vectura >>och som i slutet av 2023 står redo för företag inom life science. 

– Att man till fots kan besöka alla de fantastiska stationer som utgör en del av navet kring life science-klustret Hagastaden visar verkligen att de långsiktiga satsningarna som gjorts har skapat något unikt. Vi ser en möjlighet att inte bara vara unika utan även världsledande inom några år, avslutar Ylva Williams.

På bilden från vänster: Jonas Binnmyr, Ylva Williams, Kajsa Liljegren, Andreas Namslauer, Christina Jägare och Filippa Kull.

På denna länk finns konferensen inspelad >>