Hälsodata och precisionshälsa – Amelie sätter patienter i fokus

Amelie Tarchys Ingre är sedan årsskiftet ordförande i regionens innovations- och utvecklingsutskott. Här berättar hon om vad som är roligt respektive och utmanande i jobbet, och hur hon vill jobba med förändringar.

Vad är roligast med ditt jobb?Foto av Amelie Tarchys Ingre

– Det roligaste är att jag får träffa så många spännande och kunniga människor som verkligen brinner för innovation och utveckling. Jag har mött så många som verkligen gör sitt yttersta för arbetet med en god och trygg vård för våra invånare. Kompetensen är hög hos dem jag mött, viljan till förändring är påtaglig och likaså att bidra till utveckling.

Regeringens strategi för en världsledande life science-region, vilka ser du som de största utmaningarna här?

– Det händer otroligt mycket i Region Stockholm just nu och den regionala life science-strategin ser jag som ett viktigt stöd för allt det som sker. Förutsättningen för att nå framgång är att vi gemensamt arbetar mot de uppsatta målen och hjälps åt att ta bort hindren på vägen dit.

– Regionen tar stora steg framåt i arbetet med precisionsmedicin, ett av fem fokusområdena i strategin. Arbetet väcker mycket intresse både nationellt och internationellt. Karolinska utgör ett nav i arbetet med att snabbare introducera dessa nya effektiva, skräddarsydda behandlingar och läkemedel på försök inom bland annat sällsynta behandlingar, cancervård och tarmsjukdomar. Här befinner vi oss bara i början av en utvecklingsresa, oerhört mycket kvarstår att göra och lösa. Jag ser det som vårdens nästa stora utmaning att introducera de nya behandlingarna på bred bas, att justera nuvarande ersättningssystem och vårdstrukturer för att möta framtidens vård – precisionshälsa och precisionsmedicin. Det kommer bli en stor utmaning att inkludera alla delar av vården men också att erbjuda behandlingarna till många patienter med stora, komplexa vårdbehov. Att hitta de nya kompetenta medarbetarna som kan ge denna vård är också en stor utmaning.

– Ett annat område, där jag själv är mycket involverad, är arbetet med ett Centrum för hälsodata. Hälsodatafrågan är en fråga om ständigt lyfts och i dagsläget finns flera hinder som behöver rivas för att kunna använda eller tillgängliggöra realtidsdata. I regionen försöker vi beta av det vi kan, hitta samsyn - inte minst genom den överenskommelse vi fick till med branscherna/näringslivet alldeles nyligen - men en del av hindren är nationella och behöver hanteras på nationell nivå. Det är kanske främst de legala hindren men även standarder för datadelning - hur vi kan dela data mellan olika huvudmän, organisationer och aktörer på ett säkert, effektivt och patientcentrerat sätt.

Region Stockholm är en stor organisation med många anställda och brett uppdrag. Hur får du till förändring?

– Jag tror att det är viktigt att lyssna på den stora kompetens som finns och försöka skapa förutsättningar för samverkan, samarbete och utveckling.

– Vi behöver gå från ord till handling – flera utredningar, strategier och forskning har pekat på vad som behöver göras och det måste omsättas snabbare i praktiken. Likaså att bli duktigare på att sprida goda innovationer och bra arbetssätt, möjliggöra för regionens alla medarbetare att utvecklas. Det ska alltid löna sig att utbilda sig och ta ett större ansvar i sin yrkesroll. Kompetens är nyckel för en fortsatt god kvalitet i det vi gör i regionen.

Vilken är din favoritplats i Sommarstockholm?

– Det finns så många fina platser. Jag tycker om att vara hemma på Lidingö där det finns många fina badplatser men också att vara ute i vår vackra skärgård.