Du är här

Här byggs framtidens laboratorium

Akademiska Hus har nyligen genomfört stora satsningar i Hagastaden med färdigställandet av Karolinska Institutet Science Park, Widerströmska huset och Aula Medica. I år har även byggandet av Biomedicum inletts – en toppmodern laboratorieanläggning – vilket stärker Hagastaden ytterligare som ett världsledande centrum för life science.

Biomedicum ger Karolinska Institutet (KI) förutsättningar att samla all sin experimentella forskning på en plats och i nära anslutning till det nya sjukhuset och den vård och forskning som sker där. Forskarna kan dela på dyr, avancerad utrustning och byggnaden innebär även större flexibilitet än vad man har idag när man sitter ämnesvis åtskilda i olika byggnader. Att forskargrupperna sitter nära varandra kommer också att främja nya tvärvetenskapliga samarbeten.

Satsningen syftar till att stärka KI:s konkurrenskraft ytterligare i världen, vilket gynnar Hagastaden i helhet. De byggnader som KI flyttar ifrån kommer att utgöra en välkommen resurs för verksamheter som främjas av närheten till KI och det nya universitetssjukhuset (Nya Karolinska Solna NKS). Det kan vara forskningsföretag eller vård med forskningsanknytning som flyttar in, säger Erik Westin, enhetschef och Stf regionchef för Akademiska Hus Stockholm.

Akademiska Hus är även en av initiativtagarna bakom projektet Studentbostadsmässan 2017. Bristen på bostäder är en av de största riskerna när det gäller Stockholms förmåga att behålla sin starka ställning som kunskapsregion.

– Vi har nu planer för mellan 2.500-3.000 bostäder i och kring våra områden i Stockholm. Av dessa planeras ca 1.700 att stå klara till år 2017 vilket är en grund för de 6000 bostäder som projektet har satt som mål att bygga i Stockholm.

I Hagastaden planerar man att bygga 410 student- och forskarbostäder som alla ligger i norra delen av KI campus med HEBA som genomförare. Man vill aktivt få in bostäder på universitetsområdena för att göra dessa områden till en levande miljö, men utan att riskera att möjligheterna för forskning och utbildning trängs ut.

– Vi ser att man tillsammans med andra intressenter i området verkligen förmår göra verklighet av hela visionen med området och tar fasta på att det ska vara ett världsledande vetenskapskluster i en myllrande och levande innerstadsmiljö.

Läs mer om projektet Studentbostadsmässan 2017

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar de hållbara kunskapsmiljöer för hela människan.

Erik Westin
Enhetschef och Stf regionchef för Akademiska Hus Stockholm