Du är här

Här utvecklar KTH-studenter framtidens innovationer

Tillsammans med den studentdrivna entreprenörsföreningen Excitera driver KTH Innovation KTH:s studentinkubator – Student Inc. Inkubatorn riktar sig till teknikbaserade startups med tydlig kommersiell potential och där teamets kärna består av KTH-studenter.

KTH Innovation startade Student Inc. med hjälp av Excitera för knappt tre år sedan. Idén var att skapa en inkubator för studenter på KTH som erbjuder coaching, workshops, support inom finansiering samt möjlighet att utvecklas i en miljö tillsammans med andra entreprenörer.

- Det är viktigt för oss att idén har potential och att den är innovativ. Vi erbjuder en arbetsprocess som utvecklar affärsidén och tar den till nästa steg, säger Sasan Shaba, ansvarig på Student Inc.

Studenter som utvecklar sina idéer tillsammans med KTH Innovation har möjlighet att ansöka om en plats i Student Inc. när deras projekt har kommit en bit på vägen. Vad krävs för att bli antagen?

- Man måste söka sig till oss på KTH Innovation och bli tilldelad en coach för att kunna ansöka om att komma in i Student Inc. Vi antar endast projekt med teknikkoppling, dvs. det måste vara något tekniskt hitech eller lowtech. Majoriteten av studenterna ska ha KTH-koppling. I vissa fall tar vi in startups med minoritet av KTH-studenter men någon måste vara aktiv student på KTH.

Student Inc. har nyligen påbörjat arbetet med Special Interest Groups (SIGs), där man samlar människor som delar intresse och engagemang inom ett visst område. Målsättningen med SIGs är att bygga och utveckla dynamiska, växande och inkluderande nätverk. Nytt är också de entreprenörsonsdagar där man varje vecka öppnar upp lokalerna för andra som är intresserade av Student Inc.

- Entreprenörsonsdag innebär att entreprenörer som är kopplade till KTH Innovation, men som ännu inte är antagna till Student Inc., har möjlighet att testa lokalen och konceptet en dag i veckan.

Mer information: KTH Innovation

Sasan Shaba
Manager Student Inc., KTH Innovation