Du är här

Hagastaden – ett lysande exempel på att drömmar och städer bygger vi bäst tillsammans

Hagastadens vision utgår från att skapa en god miljö för life science-verksamheter. I Vision 2025 ska Hagastaden bli ett urbant nav för life science-klustret i hela regionen.  


Bygget av Hagastaden är i full gång. Foto: Lennart Johansson, Stockholms Stad.
 
Tankar om att bygga om och ihop området har funnits länge. År 2007 togs den gemensamma visionen, Vision 2025, fram av Stockholms stad, Solna stad, landstinget och universiteten med stöd av representanter från life science-industrin.
 
Nu är arbetet i full gång. Vi som arbetar med projektet på nära håll kan nu se hur området växer upp och tar form. Redan idag ser vi att de två handelskvarter kring Torsplan som är färdigbyggda och inflyttade genererar betydligt mer liv och rörelse än tidigare.
 
Byggnadstekniskt är Hagastaden ett mycket komplext projekt – inte minst med tanke på byggnationer i olika nivåer och med pågående trafik på vägar och järnvägar. Detta gör oss till något av pionjärer i att bygga bostäder ovanpå ett trafiktunnelsystem och därtill skapa en helt ny park, service, butiker och kontor i en spännande innerstadsmiljö. Att området intresserar märker vi av de många förfrågningar och studiebesök vi regelbundet tar hand om – inte minst från internationellt håll.
 
Hela området omfattar 96 hektar. Enbart tunnelsystemet utgör nära 14 hektar (28 fotbollsplaner) och där går både E4/E20 och godsjärnvägslinjen Värtabanan. Efterfrågan på bostäder och lokaler i området är stort. Det gör att området kommer att leva dygnet runt och både de som arbetar och bor här kommer ha tillgång till service och mötesplatser.
 
Ett exempel på hur nya miljöer ska växa fram i Hagastaden är Norra Stationsgatan. Det är en gata som i princip fungerat som en genomfartsled och Stockholms sista utpost. Men nu ska de gamla husen på södra sidan av gatan integreras med den nya bebyggelsen på norra sidan av gatan. Gatan ska ges ett rikt utbud av arbetsplatser, restauranger och service. Fasader kommer att öppnas upp, utbud och innehåll kommer att anpassas till platsen samt uteserveringar blir ett trevligt och naturligt inslag. Området kommer att ha ett kommersiellt utbud motsvarande storlek som Sturegallerian - gånger tre. Fokus kommer att vara på matupplevelser och kvalitativ service, vilket tillsammans med konst, kultur och design bidrar till helhetsupplevelsen för våra framtida besökare.
 
Den 19-20 maj kommer fastighetsägarna, staden och flera av de verksamma i området att ha en publik lansering av projektet för att göra om Norra Stationsgatan till en shopping- och restauranggata av innerstadskaraktär. Under två dagar fylls Norra Stationsgatan bland annat av food trucks, intressanta seminarier och en levande miljö när allmänheten bjuds in.
 
Hagastaden planeras för att ge goda livsmiljöer för boende, med särskilt fokus på de som går, cyklar och åker kollektivt. Transporter för handel och service omfamnas, men privat bilism leds förbi eller ner i tunnlar och garage. Detta gör att människorna som kommer fylla områdets 50 000 arbetsplatser i de två kommunerna enkelt kan ta sig till och från sina jobb till fots, med cykel, tunnelbana, buss eller bil. Pendeltåget stannar vid Odenplan, bara 500 meter bort.
 
Dessa förutsättningar gör tillsammans att Hagastaden kommer få betydelse som kommersiell ny innerstadsdel och bidra till de andra delarna av innerstaden som får ytterligare ett centrum i en moderna miljö med en ny spännande planering och gestaltning av staden. Arbetet sker utifrån en gemensam vision och en framtagen kommersiell strategi för att definiera riktningen för det framtida utbudet och innehållet. Intresset att etablera sig i området bland näringsidkare har visat sig stort.
 
Men vad ett område slutligen blir går inte att säga - det är människorna, verksamheten och vad de gör som ger platsen sin identitet. Det jag kan lova är att vi gör vad vi kan för att skapa de bästa stadsbyggnadskvaliteterna i området och att samverka med andra aktörer för att det ska bli goda livsmiljöer. På så sätt skapar vi förutsättningar för att visionen om ett life science-kluster i toppklass blir verklighet.

 

Gunilla Wesström, Projektchef, Stockholms stad
Gunilla Wesström
Projektchef, Stockholms Stad