Du är här

Hagastaden ska bli som ett klassrum

På initiativ av Norrmalms stadsdelsförvaltning har det under året hållits fyra träffar om hur det ska skapas en så bra miljö som möjligt för barn och unga i Hagastaden, och det står klart att det kommer att bli en riktig forskarstadsdel redan från tidig ålder.

Medverkat har bland annat förskole- och grundskolechefer, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, idrotts- och kulturförvaltningen, arkitekter och byggherrar gjort.

Artikeln i sin helhet kan du läsa här.

 

Planer för Hagastaden

Tom Tits
Tanken är att placera en Tom Tits-liknande verksamhet i det runda huset bredvid gallerian vid Torsplan. Inriktningen ska vara mer mot medicin och hälsa än original-Tom Tits. Verksamheten ska fungera som en mötesplats för förskola, skola, universitet och näringsliv.

Förskolorna
Ska vara en innovativ miljö. Nära samarbete med universitet, med studenter som forskar om barn, universitetsverksamhet ska prägla förskolorna.

Grundskola
Planeras för en ny grundskola med naturvetenskaplig profil.

Parklivet
Ska delvis vara en lärande plats där hälsa och naturvetenskap tar plats. Till exempel genom vattentrappor. Norrtullsparkenplaneras även få gott om lekplatser.

Offentlig konst
Går under arbetsnamnet Livets byggstenar. Får prägel av life science och utvecklas i samarbete med konstlärare.

Medborgares påverkan
De första som flyttar in i Hagastaden kommer mer eller mindre att bo på en byggarbetsplats. Därför har det diskuterats att skapa ett offentligt showroom där staden beskriver hur arbetet fortlöper och där människor kan vara med och påverka utformningen.

Arkitekturen på hus och skolor
Kan också komma att präglas av life science. Exakt ur det kommer att ta sig uttryck är för tidigt att säga.

Idrottspark
Just nu undersöks möjligheten att placera en idrottspark vid Wenner-Gren center/Sveaplan. Den skulle kunna innehålla en idrottshall, bollplan, spontana idrottsytor och en skejtpark.

Fritidsgård
Det diskuteras att anlägga en fritidsgård i anslutningen till idrottsparken. Kan även den få naturvetenskaplig prägel.

Barnfokus
Till skillnad från när man skapade Hammarby sjöstad planerar man nu redan i tidigt skede för Hagastaden blir en stadsdel med många barn.