Du är här

Handlingsplan från SwedenBIO, LIF och Swedish Medtech

Fyra år har gått sedan branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. Nu presenterar organisationerna en ny gemensam handlingsplan med fokus på åtgärder för att stärka svensk life science.

Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige. De tre områdena är:

  • forskning och utveckling
  • introduktion av innovativa behandlingsmetoder och
  • att Sverige väljs som förstahandsval vid investeringar och etableringar

Under rubrikerna finns totalt 19 föreslagna åtgärder.

Läs Handlingsplan för life science - för ett konkurrenskraftigare Sverige