Du är här

Health Hack Academy's Hackathon 2016 - sök nu!

Psykiska problem bland tonåringar ökar och nästan 60% av 15-åriga flickor rapporterar psykosomatiska problem. Hur kan vi använda nya metoder och ny teknik för att nå ungdomar och förbättra situationen? Vi behöver din hjälp med att hitta nya lösningar.
Health Hack Academy är ett innovationsprogram som anordnar årliga hackathon. Nästa hackathon äger rum den 10 september på H2 Health Hub. Dagen handlar om att undersöka hur vi kan använda ny teknik, nya metoder och nya kanaler för att förbättra den psykiska hälsan och välbefinnandet för tonåringar.
 
Vill du vara med och utveckla framtidens verktyg för förbättrad psykisk hälsa?