Du är här

Horizon 2020 - första utlysningarna lanserade idag

Idag lanseras de första utlysningarna av Horizon 2020 – EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och är en historiskt omfattande satsning på forskning och innovation med en total budget på runt 80 miljarder euro.

Det nya ramprogrammet kommer att träda i kraft den 1 januari 2014 men redan idag lanseras alltså de första utlysningarna på EU-kommissionens ansökningsportal Participant Portal. Målet med det nya ramprogrammet är att forskning och innovation ska användas för att lösa gemensamma utmaningar som EU står inför. Det innehåller en förstärkt satsning på excellent forskning, små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, industriella teknologier och samhällsutmaningar, samt förenklade regler för deltagande.

Du hittar mer information om Horizon 2020 och alla officiella dokument på EU-kommissionens Participant Portal samt på webbplatsen för Horizon 2020. Du kan också ta kontakt med någon av VINNOVAs nationella kontaktpersoner om du vill veta mer om det nya ramprogrammet.

Planeringsbidrag till SMEs för ansökan till Horizon 2020

Det kommer även att vara möjligt att söka bidrag om max 150 000 SEK för planering av deltagande i ett forskningsprojekt inom Horizon 2020. Håll utkik på VINNOVAS hemsida i januari 2014.