Du är här

Hur använder svenska forskare sociala medier?

Jag vet inte om det vi gör är så speciellt. Vi har två slutna Twitter-grupper på vår avdelning. En för min grupp där vi delar info om intressanta artiklar, anslag, aktuella aktiviteter vid universiteten i Uppsala mm som vi anser vara nyttigt för arbetet. Ett alternativ till en anslagstavla helt enkelt för oss som är datorbaserade. Sedan har vi en gemensam grupp för avdelningen där vi delar saker som är av mer administrativ natur - oftast är det avdelningschefen som postar här. Sedan har jag en personlig blogg som är mer riktad mot en allmän publik - här lägger jag ut information om pressmeddelanden, aktiviteter som vi i gruppen deltar i mm.

Twitter valdes eftersom det kändes lättare att skapa avskilda grupper på denna plattform än på Facebook där många har sina mer privata kontakter. Att de som gör inlägg tvingas att hålla sig kort kändes också lockande - allt för mycket information som förmedlas samtidigt gör att många helt enkelt inte läser det som sprids.... Vi funderar idag på att byta plattform till Google+ och har en mindre grupp personer som utvärderar det. Men det verkar som behovet att lämna twitter inte är så stort eftersom det mer än väl täcker vårt behov av informationsdelning.

Har svårt att sia i om twitter kommer att växa i forskningssammanhang, men jag tror att informationsspridning i komprimerad form som man gör med Twitter kan vara ett sätt att nå upptagna personer som varken har tid eller lust att läsa långa utredningar. En kort blänkare att ny information finns och en länk till vart man kan läsa mer - det är effektivt för oss.

Forskningen är jätteviktig i vårt samhälle och hade vi inte forskat skulle vi inte levt som vi gör nu. Man försöker hela tiden på sätt att lösa våra problem och just nu tror jag att vårt största problem är miljöförstöringen. Ibland gör forskare en stor upptäckt och ibland bara någon detalj men allt vi kommer på är ett steg fram i utvecklingen

Vilket forskningsområde jag tycker är mest intressant vet jag inte än eftersom jag inte har provat att forska inom allt. På NO i skolan tycker jag kemi är roligast men jag tycker det mesta är kul! I forska med Kpwebben höll vi på med medicinsk forskning och det var också jättekul. Den månaden jag vann jobbade vi om olika problem och lösningar för personer som förlorat ett ben eller en arm. Jag provade att göra mina intressen med bara en arm och kom på en lösning om hur man kan knyta skorna med bara en arm.

I framtiden vill jag hålla på med forskning på något vis men hur vet jag inte än.