Du är här

Hur du kan använda svenska biobanker och register

Tänk dig att kunna göra en screeningsundersökning på 70 000 prover för att identifiera nya biomarkörer utan att behöva samla in proverna själv. Eller att kunna rädda ett projekt i en sen fas, utdömt på grund av allvarliga bieffekter, genom att göra en screening på en stor och redan existerande biobank.

Kunskap hos forskare, prover från biobanker samt patientdata samlad i kvalitetsregister och hälsodataregister utgör tillsammans ett unikt och värdefullt ekosystem för forskare, industri och sjukvård i Sverige. Att identifiera en intressant biobank eller register och sedan kontakta detta är dock inte alltid lätt.

Här kan du läsa mer om hur man kan få tillgång till detta ekosystem och på vilka sätt det kan vara en tillgång. Läs hela inlägget (på engelska)