Du är här

Hur inspirerar vi studenter och entreprenörer att förverkliga sina idéer?

Vi behöver träna fler individer som är redo att ta entreprenöriella initiativ i vårt samhälle, som skapar och utvecklar nya värden i nya samt befintliga företag. Det ökar vår tillväxt och konkurrenskraft.

I 20 år har Drivhuset inspirerat studenter att förverkliga sina idéer. Visionen 1993 var att bli ett nytänkande bollplank för entreprenörsdrivna studenter. Iadg finns Drivhuset på 14 orter i Sverige. 2012 öppnade Drivhuset verksamhet i Stockholm för att hjälpa fler studenter och entreprenörer att utveckla sitt entreprenörskap. Sedan starten har 170 individer fått hjälp genom individuell vägledning och 63 företag har startats och utvecklats. Nationellt hjälper Drivhuset över 1000 företag om året.

Vi är till för individer som vill utveckla entreprenöriellt driv. Vår mission är att skapa kreativ kraft, så att människor kan starta, driva och utveckla företag. Genom personlig utveckling och affärsutveckling vill vi helt enkelt få fler att skapa något nytt av sina idéer. Fokus ligger på entreprenören inte på idén, för idéer bedömer vi aldrig. Målet är att entreprenören och företagaren får de verktyg som behövs för att nå dit de vill. Därför finns vi som ett bollplank.

Av oss kan entreprenören få vägledning, utbildning och tillgång till en kontorsmiljö genom våra samarbeten, allt utifrån eget behov. Flera hundra entreprenörer har genomgått vårt affärsutveklingsprogram nationellt. Framgångsfaktorn är en verklighetsanpassad process, där entreprenören löpande testar sin tanke mot sin målgrupp. På så sätt kortas startsträckan och företaget utvecklas i samklang med marknaden. Utbildningen är utveckad av Drivhuset tillsammans med Chalmers entreprenörsskola och genomförs både fristående på Drivhuset och inom olika utbildningar på lärosäten i Sverige. I höstas genomfördes en omgång för vårdstudenter på Sahlgrenska.

Vi samarbetar med en rad andra organisationer som kan ta vid när entreprenören och idén har behov, exempelvis inkubatorer och Innovationskontor. I de fall entreprenören har branschspecifika behov hjälper vi dem att komma i kontakt med rätt personer, organisationer och nätverk.

Anna Sjödin arbetar som VD på Drivhuset Stockholm. Hon ansvarar för att utveckla verksamheten i Stockholm så att fler entreprenörer och studenter kan få hjälp att utveckla sitt entreprenörskap. Anna arbetar med entreprenörerna i vägledning och affärsutvecklingsprogrammen. Hon har arbetat inom Drivhuset i sju år på olika lokala kontor innan hon började i Stockholm.