Du är här

Hur kan man förenkla och förbättra införande av digitala lösningar inom hälsa och sjukvård?

Den snabba digitala utvecklingen producerar just nu en strid ström av digitala produkter och tjänster. Med detta kommer potential att förenkla, förbättra och effektivisera vården både för patient och vårdgivare. Men det är inte alltid lätt för vårdgivare och patienter att veta vilka produkter som finns till hands eller vilka av dem som är effektiva och säkra. Samtidigt är utmaningen för företagen som utvecklar de digitala produkterna att det inte finns tydliga spelregler för vilka krav som ställs för att kunna bli upphandlade och implementerade. Så hur kan man förenkla och förbättra kvalitetssäkring och införandet av digitala lösningar?

Projektet Ordnat införande av digitala tjänster och produkter är ett samarbete mellan SKL, Region Norrbotten, Uppsala BIO och Stockholm Science City som pågår 2017-2019. Projektets mål är att underlätta implementeringen av digitala produkter och tjänster i hälso- och sjukvården. Just nu fokuserar arbetet på att ta fram ett förslag för att effektivisera processen för granskning och upphandling av dessa produkter genom ökat nationellt samarbete. Representanter från respektive organisation bildar tillsammans en projektgrupp och under maj och juni månad har man stått värd för två workshops i Uppsala och Region Norrbotten. Tillsammans med utvalda deltagare vars arbetsroller inom landstingen berör dessa utmaningar har projektgruppen samlats för att diskutera hur arbetet ser ut idag samt hur en gemensam process skulle kunna bidra till att lösa de utmaningar som finns.

Det var mycket värdefullt för projektet att så många av regionens representanter kopplade till digitalisering och e-hälsa hade möjlighet att medverka. Deltagarna var mycket aktiva i sin medverkan och delade gärna med sig av de utmaningar som de möter i sin vardag. Det finns stort utrymme för förbättring och många skulle gärna se en ökad nationell samordning kring detta. Möjligheten att dela kravställning med resten av Sverige och att även få ta del av granskningar gjorda hos andra landsting skulle innebära minskat dubbelarbete när samma produkt ska upphandlas någon annanstans. Mycket noggrant granskningsarbete som idag görs i ett landsting vid upphandling av ett digitalt verktyg kommer inte till vidare användning, vare sig för kunden eller leverantören.

Slutsatsen från diskussionerna är att det finns mycket stöd för det pågående arbetet och en efterfrågan för mer nationell samordning. Projektgruppens förslag till en nationellt sammanhållen process togs emot positivt och deltagarna visade stort intresse för hur detta kan tas fram. Då modellen ännu utvecklas är feedback från professioner och aktörer oerhört viktig för att kunna finna rätt väg framåt i arbetet. Nästa steg för projektet kommer i september då ett första förslag ska presenteras av projektgruppen och lämnas som beslutsunderlag till beredningsgruppen för Vision e-hälsa 2025.