Hur kan svensk konkurrenskraft bli starkare?

Entreprenörskapsforum driver just nu ett större projekt för att ta reda på det. Här för de samman expertis från olika områden. VD Anders Broström berättar mer.  

Vad gör Entreprenörskapsforum? 

– Entreprenörskapsforum är ett oberoende forskningsinstitut. Vårt fokus ligger på entreprenörskap, innovation och näringslivsdynamik. Vi arbetar för att stärka och uppmärksamma policyrelevant forskning inom dessa områden, och för att se till att den forskningen når fram till beslutsfattare. Det innebär att vi genomför ett stort antal öppna seminarier och andra möten där vi samlar intressenter från forskning, näringsliv, myndigheter och politik, berättar Anders Broström.

Vilka är det viktigaste frågorna ni driver just nu? 

– Just nu driver vi ett större projekt där vi för samman expertis från en rad olika områden för att belysa hur svensk konkurrenskraft kan stärkas. Vi arbetar också med att analysera behovet av reformer inom det statliga stödet för vuxenutbildning och behov av kompetensförsörjning, med frågor om hur ny teknik kan användas för att minska utsläpp av växthusgaser, och frågor hur stat och EU kan möjliggöra snarare än hindra utveckling genom digitalisering. Men allra närmast just nu ligger lansering av en nyskriven antologi med fokus på hur Sverige kan navigera i en värld med växande geopolitiska spänningar, säger Anders Broström.

Du är relativt nytillträdd VD och var tidigare docent på KTH där du forskade kring entreprenörskap och innovation. Hur var det att lämna den akademiska forskningen? 

– Även på Entreprenörskapsforum bedriver vi egen forskning, men som forskare vid ett institut får man ett lite annat perspektiv: frågor om forskningens relevans är liksom ingjutna i organisationen på ett annat sätt än de är i akademin. Jag har alltid tyckt att den sortens mångfald är viktig för att vitalisera forskningssystemet: olikheterna berikar. Men ett vasst forskningsinstitut måste också ha nära relationer till akademin. Entreprenörskapsforum är som stiftelse kopplad till Örebro universitet, och flera av våra forskare har även tjänster på lärosäten. För egen del är jag aktiv vid både KTH och Göteborgs universitet. På så sätt håller vi oss uppkopplade mot den akademiska forskningens blodomlopp, berättar Anders Broström.

Vad är det roligaste med ditt jobb som VD på Entreprenörskapsforum? 

– Högt tempo och spännande frågor – och ständiga möten med kunniga och engagerade människor, avslutar Anders Broström.