iCellate söker samarbeten inom precisionsmedicin

iCellate är ett svenskt bolag med fokus på precisionsmedicin inom cancer. Här berättar Iohn Ryott hur de jobbar med utmaningen att hitta samarbeten med akademin och sjukvården, och hur de bidrar till vårdutvecklingen.

iCellate har utvecklat en liquid biopsy metod som med hög sensitivitet och specificitet hittar s.k. cirkulerande tumörceller (CTC). De har även en produkt som ger svar på om man har ärftliga anlag för att utveckla cancer.

– Genom genomisk analys eller olika typer av proteinmarkörer kan vi sedan matcha läkemedel med rätt patient, förklarar Iohn Ryott, COO på iCellate.

Han har hand om den kommersiella delen, kvalitet samt en del managementfrågor.

Vad är roligaste med ditt jobb?

– Det roligaste (och ibland också det mest utmanande) är att jobba med banbrytande tekniker som vi hoppas ska kunna bidra till att drastiskt minska dödligheten i cancer på sikt. När man utvecklar saker som på många sätt är okända idag, slits man ibland mellan hopp och förtvivlan. Man tar några steg framåt och sedan något tillbaka. Det är hur som helst väldigt spännande tider för oss på iCellate och inom cancerforskning i stort, säger Iohn Ryott.

Hur löser ni utmaningen att hitta samarbeten med akademin och sjukvården?

– Detta är en stor utmaning för många, även för oss. Alla verkar vilja bygga plattform och know-how själva från grunden. Vi har försökt att hitta samarbetsformer för företag som jobbar med precisionsmedicin för att kunna agera som en enad industriell part i de existerande nätverken. Vi får se om det går i mål, de första stegen är tagna, nu får vi se hur många som vill vara med, berättar han.

Ni som har verktyg för precisionsmedicin, hur kan ni bidra till vårdutvecklingen på området?

– Vi har en tät dialog med våra kliniska rådgivare för att förstå var behoven är som störst inom vården, vilka patientgrupper som i dagsläget är svåra att diagnosticera med konventionella metoder. Inom dessa områden är normalt viljan att testa nya metoder störst och det är i regel enklare att hitta motiverade läkare som vill bidra med patienter till studier, säger Iohn Ryott.

Hur kan samarbetet inom området förbättras?

– Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att många vill göra lite för mycket. Planerna är så storvulna att de blir omöjliga och inte kostnadseffektiva att genomföra. Om jag fick råda skulle man kunna formera expertgrupper inom olika cancertyper för att kartlägga vilka kliniska behov som finns inom precisionsmedicin på kort respektive lång sikt. Därefter skulle jag samla de företag, kliniker och forskningsinitiativ som kan mest om detta och försöka genomföra enkla pilotstudier för att snabbt förstå hur man ska satsa tid och resurser. På så sätt bör man gemensamt kunna hitta spännande vägar framåt, och det behöver inte ta alltför lång tid, säger han.

Berätta om er expansion under 2022.

– Vi är väldigt nöjda med våra nya lokaler i Hagalund, ett område med spännande framtidsplaner, bl.a. kommer den nya tunnelbanan till Arenastaden passera förbi här fr.o.m. 2028. Därför var det naturligt att hitta en lösning där vi kunde expandera de existerande lokalerna. Nu har vi mer än dubblerat vårt labb med väldigt fina ytor för både forskning och kommersiell verksamhet. I dagsläget är vi 18 personer, där merparten jobbar operativt i labbet eller med R&D, säger Iohn Ryott.

Vilken är den största utmaningen framöver?

– Att bevisa att våra lösningar håller fullt ut i olika cancertyper och i olika skeden av sjukdomen på ett kostnadseffektivt och robust sätt. Vi har visat en hel del, men mycket återstår för att vår produkt CellMate® skall kunna användas i klinisk praxis på bred front, berättar han.

Har du något favoritställe i Hagastaden?

– Oj, jag är lite för dåligt bevandrad i området. Jag har ätit lunch på Elite hotell några gånger sedan tycker jag att det ska bli spännande att hänga i den nya byggnaden Forskaren, avslutar Iohn Ryott.

Till iCellates webbsida >>