Du är här

Ina förenar konst och vetenskap

Ina Schuppe-Koistinen är forskare vid KTH, KI och SciLifeLab, hon är också verksam i fältet i skärningspunkten mellan konst och vetenskap. Vi fick tillfälle att ställa några frågor.

Hej Ina, konst och vetenskap - vad är egentligen kopplingen?
Både inom konst och vetenskap jobbar jag utforskande med frågor som jag söker svar på. I forskarvärlden på ett systematiskt och långsiktigt sätt, samtidigt som måleriet bjuder på ganska snabba belöningar och resultat. Det gemensamma ligger i att kunna hantera det oväntade, att vidareutveckla de resultat man får även om de inte överensstämmer med den bilden jag hade i huvudet när jag började. Det är kanske därför jag har fastnat för akvarellmåleri, man jobbar snabbt och spontant, kan aldrig ta tillbaka ett penseldrag och måste lära sig att ta tillvara de möjligheterna slumpen erbjuder. 
 
Du är själv verksam både som forskare och som konstnär, hur påverkar konsten forskningen och vice versa?
Jag ser mig som en kreativ person, allt jag gör hänger ihop. Min drivkraft är nyfikenheten och glädjen i att skapa, både genom välgenomtänkta forskningsstudier och genom konstprojekt. Konst och vetenskap tillför olika perspektiv och berikar varandra. Ju mer jag har lärt mig om hur celler och organ fungerar desto mera har jag blivit intresserad av att visa skönheten och komplexiteten för min omvärld. 
 
På KTH:s emblem står det ”vetenskap och konst” - har vi i för hög grad tappat bort konst-delen?
Det tror jag inte, det som saknas är kanske samarbetet mellan de olika delarna och möjligheten till en mera multidisciplinär utbildning. Jag tror att de stora genombrotten skapas i brytpunkten mellan väletablerade tänkesätt, här kan samspelet mellan konst och vetenskap bli till en katalysator, skapa mötesplatser och idéer.
 
Du arbetar med utställningen Art meets Science - berätta mer!
Forskarvärlden är en ganska stängd värld, där resultat ofta stannar inom vissa discipliner och diskuteras på expertmöten och i vetenskapliga tidskrifter. Det behövs sätt att nå ut till allmänheten med budskapet att forskningen kan vara vacker, rolig, spännande och oerhört engagerande. 
 
Syftet med Art meets Science utställningen var att skapa en kreativ mötesplats som uppmuntrar och engagerar studenter och forskare till nytänkande. Jag har ordnat utställningen 2 år i rad nu i samband med vårt årliga Science Summit i Aula Medica på KI. Alla som är del av SciLifeLab kan vara med och bidra med sina verk, alla medier och tekniker kan användas men konsten ska ha någon form av anknytning till vår vetenskapliga forskning. Tanken är att inspirera till flera bidrag nästa år och att få forskare med konstnärliga ambitioner att börja prata med varandra. Det blev väldigt lyckat, med måleri, grafik, foto, textilkonst och fantastiska smycken som bidrag. Jag hade också hoppats på att SciLifeLab skulle använda konsten som presenterades till utsmyckning av våra mötesrum, men det var tydligen inte möjligt att köpa in konsten.
 
Vad är nästa steg, kan du berätta något om kommande planer?
Jag hoppas att vi kan fortsätta med Art meets Science utställningen och att många fler blir engagerade. Det vore också väldigt roligt om utställningen kunde visas för en bredare publik och associera forskningen med kreativitet och visuella intryck som skapar nyfikenhet. Dessutom funderar jag på ett nytt projekt inom modeskapandet tillsammans med en annan eldsjäl, men det är för tidigt att prata om ännu.
 
 
Nyfiken på mer? Titta in på på Inas hemsida www.inasakvareller.se
Ina Schuppe Koistinen
Forskare och konstnär