Du är här

Individanpassade läkemedel i fokus för APL

Tools of Science-bolaget APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) höll den 24 april seminariet Individanpassade läkemedel för personer med sällsynta sjukdomar – personalised medicine, orphan drugs och extemporeläkemedel som tog avstamp i hur patienter med speciella behov kan få effektiv behandling med hjälp av läkemedel.

Patienter som drabbas av en sällsynt sjukdom har mindre möjlighet att få effektiv behandling på grund av att det ofta saknas medicin till dessa sjukdomar, trots att det i Sverige anses finnas 500 000 patienter som lider av sällsynta sjukdomar. Idag finns det cirka 8 000 sällsynta sjukdomar och cirka 250 tillkommer varje år. Behoven är stora och utmaningarna för utvecklande biotech- och läkemedelsföretag är omfattande.

Madeleine Wallding öppnade seminariet med en presentation kring det pågående arbetet inom Nationella läkemedelsstrategin (NLS) och Kerstin Westermark beskrev Commitee for Orphan Medical Products (COMP) syn på orphan drugs och personalised medicine. Erik Brouwer beskrev hur Sobi organiserar sig för att på effektivaste sätt utveckla orphan drugs och Anders Waas från TikoMed berättade om marknaden för läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Den fantastiska utvecklingen av antikroppsbehandling av HER2 positiv bröstcancer beskrevs av Jan-Olov Sandberg från Roche och Petra Ekerot från APL gav exempel på hur extemporeläkemedel kan förbättra behandlingen av barn. Överläkare Rolf Zetterström gav exempel från verkligheten från sin verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset med behandling av barn med medfödda metabola sjukdomar.

- Ämnet för årets seminarium är mycket aktuellt och något som APL verkligen brinner för. Mycket av det vi gör är till patienter med speciella behov antingen genom att vi utvecklar eller kontraktstillverkar särläkemedel för våra kunder eller som tillverkare av extemporeläkemedel utifrån läkarens ordination och vårdens behov, säger Michael Brobjer, chef affärsområde Life science & Marknad. Vi är mycket glada över att kunna hålla ett seminarium inom ett så spännande område och med så många fantastiskt inspirerande och givande presentationer.

Mer information: www.apl.se