Du är här

Individualiserad cancerbehandling – nytt initiativ från Radiumhemmets Forskningsfonder

Radiumhemmets Forskningsfonder tilldelar 15 miljoner kronor till Karolinska Institutets cancernätverk, KICancer, för en särskild satsning på utveckling av ny cancerdiagnostik och behandling.

Radiumhemmets Forskningsfonder initierar nu tillsammans med Karolinska institutets cancernätverk (KICancer) ett så kallat personalised cancer medicine program (PCM). Biomedicinska och kliniska forskare-läkare vid Karolinska Institutet kommer att samverka med målet att koppla så kallade tidiga kliniska prövningar (första fasen i utprövning av ny behandling) till biomarkörstudier med målsättningen att upptäcka nya markörer, att utvärdera sådana och att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar av nya behandlingsprinciper. Också andra centra utanför Stockholm kommer att få möjlighet att medverka.

- Vi hoppas att detta initiativ skall utvecklas till en större satsning av Karolinska Institutet i samverkan med sjukvården, med målsättningen att utveckla cancervården – och den translationella cancerforskningen - till högsta kvalitet, säger Ingemar Ernberg, ordförande i KICancer.

För mer information, besök www.rahfo.se