Du är här

Innovationsprogrammet Modernt Åldrande

Entreprenörer med idéer för äldre kan ansöka till innovationsprogrammet Modernt Åldrande och ta sin idé från vision till verklighet och göra den maximalt genomslagskraftig. Detta görs genom ett fyra-månaders kostnadsfritt innovationsprogram fyllt med seminarier och workshops där man lär sig allt från att vässa affärsplanen till att söka finansiering för sin idé samt coaching och mentorshandledning. I slutet av programmet korar en expertpanel en vinnare av 50.000 kr i start-up kapital.

Syftet med programmet är både att få fram nya innovationer för äldre och att lyfta fram äldrevården som den nya innovationssektorn. Programmet kommer att inspirera unga entreprenörer till att tänka nytt och innovativt inom området åldrande. Vi vill forma en ny generation av äldrevårdsambassadörer som vill gå i bräschen för att förbättra livet för äldre. Programmet har möjliggjorts genom finansiellt stöd av PostkodLotteriet.

Det som efterfrågas är goda idéer som kan förverkligas. Innovationerna kan vara sociala, kliniska, organisatoriska eller tekniska; vi välkomnar allt från produkter och tjänster för en förenklad vardag till gemensamma aktiviteter för äldre och digitala verktyg som multimediaplattformar och appar. Deadline för ansökan till programmet är 24:e maj och den 30e maj presenterar vi vilka som blivit antagna. Programmet går av stapeln augusti – november 2013 och går att kombinera med parallella studier och arbete.

Organisationen bakom programmet, ACCESS Health International, arbetar över hela världen med att identifiera lösningar inom hälso-och sjukvård, samt att hjälpa dem skala upp och sprida kunskap mellan organisationer och mellan länder. ACCESS Health Sweden är framförallt inriktade på äldrevårdsbranschen och arbetar med att främja innovation och lyfta fram området som en framtidsbransch.

För mer information om programmet och för att ansöka gå till www.moderntaldrande.se