Du är här

Insatser för bättre användning av svenska biobanker

Biobanker används av forskare från många discipliner, men det är inte alltid lätt att hitta rätt bland alla provsamlingar. Ulla Rudsander från BBMRI.se (Biobanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden) berättar mer om insatser för att öka samordningen och sprida information om användandet av biobanker.

I Sverige finns en mångfald av biobanker som samlats in kring specifika sjukdomar, populationer och inom hälso- och sjukvård. Dessa används av forskare inom epidemiologi, folkhälsovetenskapoch miljömedicin för att identifiera riskfaktorer för sjukdomar, bland annat genom att studera sambandet mellan levnadsvanor och genetiska faktorer.

BBMRI.se är Nationell plattform för biobanksforskning och Vetenskapsrådets största satsning hittills på medicinsk infrastruktur. Den består av Sveriges alla medicinska universitet/fakulteter från Lund i söder till Umeå i norr. Samordning mellan universiteten behövs till exempel vid nyinsamling av prover vid storskaliga studier som LifeGene, EpiHealth mfl. Den största delen av alla biobanksprover, ca 3 miljoner årligen, samlas och lagras inom hälso- och sjukvård på landets sjukhus. BBMRI.se samverkar på olika nivåer med de regionala faciliteterna.

På BBMRI.se arbetar vi bland annat med web-baserade verktyg för kunskapsutbyte både mellan forskare och olika organisationer. Exempel på verktyg är bbmriregister.se där forskare kan söka efter befintliga provsamlingar och hitta presumptiva samarbetspartners, barcdb.org som ger en översikt över analystekniker för biobanksprover och molmeth.org som publicerar de senaste versionerna av laboratorieprotokoll.

Under hösten lanserar vi en serie webinarier, som ger en möjlighet att samla experter och berätta om aktuella ämnen. Det första pilotwebinariet gick av stapeln fredag den 27 september och handlade om hur vård och forskning kan samverka på IT-nivå för mer användbara biobanker. (En inspelning finns här).

Vi har ytterligare två webinarium planerade under hösten, den 8 november och den 6 december. Webinariet i november kommer att ta upp ”ISIS (Integrated Study Informatics System) - en ny tjänst för biobanksforskare” och webinariet i december kommer att ta upp ”Hur biobanker och register kan användas inom FoU”. Håll utkik på BBMRI.se eller prenumera på info@bbmri.se för att få veta mer!

BBMRI.se bygger upp en nationell infrastruktur för sparande och analys av biobanksprov från patienter och friska frivilliga. Infrastrukturen ska ge nya möjligheter att upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium för bästa behandling. Karolinska Institutet är värduniversitet för BBMRI.se men vi samverkar med samtliga medicinska fakulteter vid Sveriges lärosäten och är knutna till det motsvarande europeiska biobanksprogrammet BBMRI.

Ulla Rudsander
Projektledare BBMRI.se