Du är här

Invest Stockholm hjälper life science-bolag att hitta investerare

Invest Stockholm är den officiella organisationen som arbetar för att Stockholm-Uppsala ska vara en av Europas främsta tillväxtregioner. Ett av fokusområdena är life science och där är Ylva Hultman-Erlandsson ansvarig. Ylva har lång erfarenhet inom life science branschen och vi fick möjlighet att ställa några frågor till henne.

Vi har nu kommit en bit in på 2017, vad är det mest aktuella från din horisont just nu? 
I och med Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, kommer situationen för investeringar förändras. Detta ser vi redan och det skapar möjligheter för Stockholm-Uppsalaregionen. I ett samarbete med bland andra Uppsala kommun, Handelskammaren, Stockholm Science City, Länsstyrelsen i Stockholm och regeringens kansli för EMA-kandidaturen arbetar vi för att få en svensk etablering av EMA.

Ni arbetar även med Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist, en lista av intressanta bolag, kan du berätta mer om den?
För att bättre kunna kommunicera investeringsmöjligheter i Stockholm-Uppsalaregionen för utländska investerare har vi kartlagt cirka femtio bolag som söker finansiella investerare eller industriella samarbetspartners. Bolagen beskrivs med sin unique selling point (USP) och vad de söker för investering på ett överskådligt och enkelt sätt så att investeraren lätt kan ta sig igenom de femtio företagen som med tiden ska bli hundra. Arbetet har pågått i ungefär fyra år och är ett EU-projekt. Utöver Hotlist arbetar vi med några temaområden där vi gjort publikationer inom, Stamceller, Onkologi, Infektion och Health Tech.

På vilket sätt använder du Life Science Investment Hotlist i ditt arbete?
Hotlist är ett bra kommunikationsverktyg för att visa på djupet och bredden i regionen. Vi får ofta en bra första kontakt som vi kan vidareutveckla. Vi har i dagsläget intensiv kontakt med cirka trettio investerare.

Hur tycker du Stockholmsregionen står sig i ett internationellt perspektiv, vad får du för signaler när du träffar internationella aktörer?
Regionen har alltid utmärkt sig. De senaste åren har Stockholm-Uppsalaregionen fått mycket internationell press med fokus på startups och innovationsklimatet, till stor del inom tech men även inom life science. Enligt Nordic Webb skedde till exempel dubbelt så många investeringar inom Health Tech 2016 jämfört med 2015.

Vad händer mer i år? 
I slutet av mars åker jag och min kollega Åsa Andersson till Barcelona på investerarmötet Bio Europe Spring där vi har cirka 25 möten inbokade. I vår har vi två stora besök av utländska investerare som vi presenterar ett tiotal bolag för. Vi ska också presentera det innovativa klimatet, exempelvis genom presentationer av Uppsala BIO och Stockholm Science City. I höst har vi i regionen en samlingsmonter på Nordic Life Science Days.

Ylva arbetar brett med life science företag i Stockholm-Uppsala regionen och om du vill veta mer om investeringsmöjligheterna på Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist eller om du är intresserad av att vara ett av bolagen som finns representerade på listan kan du kontakta Ylva för ytterligare information.
 
Ylva Hultman-Erlandsson
Business Development Manager
Phone: +46 (0)8-508 280 65, Mobile: +46 (0)70-472 80 65 
Ylva Hultman-Erlandsson, Business Development Manager, Invest Stockholm
Ylva Hultman-Erlandsson
Business Development Manager, Invest Stockholm