"Jag vill vara ett enzym"

Bild

OKEE WILLIAMS: Life science-sektorn står inför utmaningar under en tre år lång finansiell polarvinter. Efter en period av framgång och optimistisk tillväxt förändrades landskapet dramatiskt när räntorna steg. Små bolag kämpar för finansiering med minskat investerarintresse, medan stora företag blir mer återhållsamma med partnerskap.

Under polarvintern har en betydande del av finansieringen till dessa utvecklingsbolag försvunnit. Särskilt utmanande har det varit för de bolag som befinner sig i djurstudier eller driver klinisk forskning, vilket kräver stora kapitalinjektioner. Denna brist på kapital har lett till en betydande inbromsning i sektorn.

Nyligen deltog jag i ett evenemang i Amsterdam, där EQT Life Science sammanförde spännande europeiska bolag med ledande life science-fonder från hela Europa. Diskussionerna vid BioCapital Europe handlade bl.a. om möjligheten att den finansiella polarvintern snart kan övergå till vår. Tecknen är lovande: börsnoteringar i USA, ökade aktiviteter inom förvärv och in-licensieringar samt uppnådda milstolpar som leder till högre värderingar för börsnoterade bolag.

Med förväntningarna om att räntorna kommer att sjunka, förväntas vi se en gradvis återhämtning inom sektorn. Men mer selektiv och genomtänkt återhämtning än tidigare, vilket kan vara sunt.

Makroekonomiska förändringar är svåra att styra, men det finns åtgärder vi kan vidta för att främja hållbara bolag och en hållbar miljö för företag inom life science-sektorn som strävar efter tillväxt, utveckling och värdeskapande. Enligt SwedenBIO-rapporten 2024 finns det nu cirka 4000 bolag inom sektorn, en siffra som tydligt visar den stora mångfalden och potentialen inom den.

Frågan om hållbarhet, då syftar jag på det finansiella, är en fråga som konstant är i ropet för life science-sektorn i Sverige. Nu, när jag är på Redeye, ser jag detta än tydligare än tidigare, då Redeye är en aktiv rådgivare till flertal life science-bolag och specialister på just denna sektor. Vi behöver betydligt fler specialistinvesterare i Sverige, fonder och investerare som har viljan att vara långsiktig ägare, har kompetensen att vara aktiva ägare och därmed bidra till bolagens tillväxt på lång sikt. Detta inkluderar även investerare som är villiga att ta risker och investera i noterade bolag, vilket är avgörande för att skapa en mer robust och hållbar sektor. Vi måste idag leta oss ut till fonder i Europa för att hitta dessa ägare. Ett arbete vi gör här på Redeye. De få, och duktiga, specialistägarna i Sverige räcker inte till för att skapa en hållbar sektor, tyvärr.

I life science-sektorn ska vi vara hoppfulla inför framtiden. Trots de utmaningar vi står inför finns det en enorm mängd spännande forskning och innovation som driver oss framåt. Det är den ständiga strävan efter att möta stora patientbehov och göra verklig skillnad som motiverar oss att fortsätta vårt arbete.

Och ja, det finns många mycket bra otroligt spännande bolag som kommer ge väldigt bra avkastning om man investerar just nu. Förutom den potentiella ekonomiska vinningen är det också möjligheten att vara en del av något som kan förändra liv och bidra till en bättre framtid!

Avslutningsvis, jag ser fram emot att vara det hemliga enzymet som turbo-laddar vårt framsteg inom denna sektor, sprudlande av energi och nyfikenhet. Att vara en del av denna dynamiska värld är som att vara i en spännande bioteknisk berg-och-dalbana! Stort grattis till Genovis för att ha knipit SwedenBIO-priset för 2023.