Johan Christenson är stiftelsens nya styrelseordförande

Sedan 2024-03-12 är Johan Christenson ny styrelseordförande för Stockholm Science City Foundation, vilket vi är väldigt glada över. Med en gedigen erfarenhet och expertis inom life science-sektorn kommer Johan att spela en avgörande roll i att driva vårt arbete framåt.

Johan har en imponerande karriär som sträcker sig över flera betydande roller. Idag är han partner på HealthCap och tidigare på SEB Venture Capital. Han övervakar investeringar inom hälsovårdssektorn och stödjer tillväxten av flera företag inom området.
  
Med sin medicinska bakgrund från Karolinska Institutet och en doktorsexamen inom grundläggande neurovetenskap är Johan djupt förankrad i den vetenskapliga världen. Han har också en omfattande erfarenhet av ledande befattningar inom stora läkemedelsföretag som AstraZeneca och Astra Pain Control, vilket ger honom en unik förståelse för både den akademiska och den kommersiella sidan av life science-industrin.

Samarbete och innovation

Johan är inte bara en expert inom sitt område, utan han är också en visionär ledare som förstår vikten av samarbete och innovation. Hans erfarenhet och insikter kommer att vara ovärderliga när det gäller att utveckla innovationsdistriktet Hagastaden och att stärka Stockholm-Uppsalas life science-kluster.

Du arbetar som investerare i Europa och USA, hur står sig den svenska life science-industrin i ett globalt perspektiv?

– Svensk life science står sig väldigt bra. Hög vetenskaplig kvalité i kombination med ökande erfarenhet av entreprenörskap och produktutveckling bäddar för en livskraftig sektor även framöver. Helt klart vill jag dock se en förstärkning inom vissa aspekter av life science-sektorn för att ytterligare lyfta nivån internationellt. Stockholm Science City har och kommer att kunna vara en viktig kugge i den processen.

Inom vilka områden i life science är just nu mest spännande för investerare?

– Precisionsmedicin samt den möjlighet som ny teknologi kommer att spela för hälso- och sjukvården.

Vilket är ditt favoritställe i Hagastaden?

– Jag tror det kommer att bli Forskaren.

Styrelsen och stiftelsen är övertygad om att under Johans ledning kommer vi att fortsätta att vara en central drivkraft för att främja forskning, entreprenörskap och tillväxt inom den svenska life science-sektorn. Vi ser fram emot att samarbeta med honom och att dra nytta av hans expertis när vi fortsätter vår resa mot att bli en global ledare inom hälsovårdsinnovation. Välkommen ombord, Johan!

Mer om Stockholm Science City och styrelsen >>