Du är här

Karolinska Institutet och AstraZeneca skapar nytt gemensamt centrum för translationell forskning

Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2013-03-21

AstraZeneca och Karolinska Institutet har för avsikt att skapa ett nytt integrerat centrum för translationell forskning kring hjärt-kärlsjukdomar, störningar i ämnesomsättningen och regenerativ medicin.

Syftet är att bedriva prekliniska och kliniska studier för att öka förståelsen av sjukdomsmekanismer och processer vid hjärt-kärlsjukdomar och störningar i ämnesomsättningen, samt att utvärdera nya målmolekyler för läkemedel.

Satsningen bygger på ett långvarigt samarbete mellan parterna och kommer inledningsvis att drivas under en femårsperiod. Det är tänkt att mellan 20 och 30 forskare från Karolinska Institutet och AstraZeneca ska arbeta i det nya translationella centrumet. AstraZeneca kommer att bidra med upp till cirka 125 miljoner kronor (20 miljoner USD) per år, medan Karolinska Institutet står för expertis och tillgång till lokaler. Centrumet är tänkt att placeras på Karolinska Institutet i Stockholm och beräknas vara i drift i mitten av 2013.

- Genom att kombinera AstraZenecas resurser och erfarenhet av att upptäcka nya läkemedel med Karolinska Institutets forskningsexpertis kommer vi att dramatiskt öka vår förståelse av kardiovaskulära och metabola sjukdomar, säger Menelas Pangalos, Executive Vice President för iMed, AstraZeneca. Ett nära samarbete mellan forskare i världsklass, med gemensamma forskningsmål, kommer att påskynda processen från banbrytande grundforskning till färdiga läkemedel.