Du är här

Kreativa, innovativa Berlin

Under tre intensiva dagar i slutet av januari och början av februari reste ett 40-tal delegater till Berlin på den resa som Mälardalsrådets arrangerar varannat år. Syftet med resan var att "studera olika synvinklar av hållbar konkurrenskraft med särskilt fokus på hur samarbete leder till starka konkurrenskraftiga regioner". Ylva Williams, VD på Stockholm Science City, var med på resan. 

Ylva Williams
VD, Stockholm Science City