Carl Johan Sundberg

“Kroppen fattar och förstår hur den ska förändras”

Bild
Carl Johan Sundberg

CARL JOHAN SUNDBERG: Att främja hälsa är centralt i ett samhälle där det moderna livet har olika negativa konsekvenser. Vi sitter väldigt mycket, och det finns anledning att fundera över flera olika levnadsvanor vad gäller hälsa.

KI Lifestyle4Health, som jag är engagerad i, är ett nätverk för forskare och andra som är intresserade av levnadsvanor och dess betydelse för hälsa och funktion. Oftast har vi möten forskare till forskare, eller forskare till praktiker. Men den 18 november har vi en interaktiv workshop, Lär dig leva hälsosammare, som är öppen för allmänheten och alla som är intresserade av bättre levnadsvanor. Syftet är öka kunskapen om hur vi kan förebygga våra vanliga folksjukdomar, och stimulera intresset för och förmåga till att ändra sina egna vanor eller hjälpa andra. Vi kommer att ta oss an några exempel på personer som skulle kunna gagnas av att ändra sina levnadsvanor.

Jag brinner för meningsbärande, att det jag gör har betydelse för människor och för mig som forskare och lärare. Det är för mig viktigt att utbilda yngre personer, vilket vi gör på KI inom ramen för läkarprogrammet, fysioterapiprogrammet och andra utbildningsprogram men också genom våra doktorander som lär sig att forska. Det kan handla om kliniska studier i sjukvården eller grundvetenskapliga studier kring mekanismer för hälsa, hur gener aktiveras, hur proteiner och metaboliter påverkas och hur vårt immunsystem aktiveras vid fysisk aktivitet. I min forskning jobbar jag från molekyl till population, genom experiment och kliniska prövningar.

Jag är alltid nyfiken på resultat från forskning om hälsa. Att förstå hur man kan optimera träning för olika grupper av människor eller individer är ett relevant problem som vi studerar på olika sätt. Det är fascinerande hur naturen är konstruerad, att kroppen tolkar och förstår hur den ska förändras om man sitter, står, går, springer eller styrketränar. Allt leder till någon typ av anpassning, och det är intressant hur kroppen märker om vi gör något eller inte via olika sensoriska mekanismer.

Jag är chef för institution LIME (lärande, informatik, management och etik), som är en del av KI. Här arbetar jag bland annat med programmet CLEOS (Clinical Expert Operating System) som handlar om datoriserad anamnes, alltså den berättelse om symptom och besvär som patienten beskriver vid mötet med en läkare. I stället för att läkare ställer alla frågor till patienter när man söker sjukvård, kan patienten besvara frågor i förväg via datorprogrammet CLEOS. Läkaren kan på så sätt få en komplett anamnes innan besöket och kan sedan fokusera på patientkontakt och särskilt viktiga frågor. I CLEOS finns över 30 000 frågor en läkare skulle kunna ställa, och de anpassas beroende på symptomen man söker vård för.

KI Lifestyle4Health >>
Workshopen Lär dig leva hälsosammare >>
Institution LIME (lärande, informatik, management och etik) >>
Programmet CLEOS (Clinical Expert Operating System) >>