Du är här

KTH Life Science Technology Day

På det årliga eventet "2016 Life Science Technology Day" den 11 november på KTH var fokus på disruptiva teknologier och hur de kan påverka framtidens hälso- och sjukvård.

För att belysa både utmaningarna och möjligheterna var två internationella talare inbjudna. Först ut var Leroy Hood, PhD, MD, grundaren till Institute for Systems Biology, som visade vilka möjligheter som finns med de nya tekniker, som bland annat utvecklas av honom och hans team, och kopplingen till dataanalys för att få en hälso- och sjukvård som anpassas till den enskilda individen. Det Hood förspråkar i detta är ”P4 Medicine; predictive, preventive, personalized and participatory” där vi istället för att vara reaktiva är proaktiva och att behandlingen verkligen anpassas till den enskila individen,

Den andra talaren var professor  Aydoğan Özcan från UCLA som visade vilka möjligheter som finns inom bildanalys. Genom att använda mobiltelefonen som bas kan gränserna för vad som är möjligt inom bildanalys flyttas fram och även flytta tillämpningen från en kontrollerad labbmiljö till att vara något som kan användas direkt ute på fältet. Halvdagen avslutades med en paneldiskussion med forskare från KTH. En röd tråd för dagen var att kopplingen mellan teknik, data och dataanalys är viktiga komponenter att få ihop för att få en helhet som då också kan vara disruptiv.