Du är här

Learnifier vill förändra människans lärande

Learnifier är det svenska bolaget som vill få människor att känna passionerat för lärande. Nyligen tog de steget in på den amerikanska marknaden genom acceleratorprogrammet TINC. Vi fick möjligheten att prata med Mattias Borg, medgrundare och VD på Learnifier, om det digitala lärandets utveckling, TINC och vad man som start-up bör tänka på när man ska ta sig in på den amerikanska marknaden.

Vad är Learnifier? 
Learnifier gör det möjligt att på ett enkelt sätt själva kunna skapa videobaserad onlineutbildning som deltagaren sedan kan ta del av på sin dator, surfplatta eller mobil. Vår kund får då en Online Academy som blir en förlängning av deras digitala närvaro.

Ni vill vara en del av att förändra hur människor lär sig och utvecklas. Hur ser ni att det digitala lärandet kommer att se ut i framtiden? 
Digitaliseringen har redan nu stora effekter på hur utbildning bedrivs. Det vi ser är att digitalisering kan ersätta många moment som tidigare har utförts i en traditionell klassrumsmiljö. Det öppnas även dörrar för den fysiska delen av utbildningen då den kan bli mycket mer effektiv och anpassad för varje individ. Vad gäller den digitala delen så ser vi också hur det personliga lärandet stärks, jag kan lära mig precis det jag behöver när jag behöver det. Detta görs dels genom att lärandet finns i de kanaler som jag redan är på och dels att det finns smart logik som kan bistå i att servera rätt innehåll vid rätt tillfälle. Även om det är tidigt än så är det också väldigt spännande att se hur bland annat VR kan bidra till att vända upp och ner på många gamla sanningar vad gäller hur utbildning bedrivs.

Ni har nyligen varit med i acceleratorprogrammet TINC. Vad är TINC?
TINC är ett acceleratorprogram för bolag som har en bevisad affärsmodell på sin hemmamarknad och nu vill ta steget mot en global tillväxt. Programmet innehåller allt från utbildning och workshops, till ett löpande samarbete med fyra mentorer som själva har framgångsrik erfarenhet från entreprenörskap. En stor del av programmet är att vara på plats i Silicon Valley och ta del av kulturen och knyta kontakter. I år var det fyra svenska bolag, fyra norska och två isländska bolag som deltog.

Vad var era förväntningar på ert deltagande i TINC? Vad ville ni få ut av programmet och vad gav det er? 
Våra förväntningar var att få testa vår affärsmodell på den tuffaste platsen inom tech, Silicon Valley, och kunna dra så många lärdomar som möjligt om hur vi bäst arbetar vidare. För oss har det varit en ögonöppnare kring vad vi behöver fokusera på och vad som krävs för att på allvar kunna konkurrera på en global marknad. Även om vi idag har kunder i 20 länder så har vi tagit med många lärdomar kring bland annat hur vi ska arbeta med onlinekanalerna. Vi har även knytit viktiga kontakter inför framtiden, både till de andra deltagarbolagen och till kunder och investorer på plats. Vi är väldigt glada att vi prioriterade detta program och är positivt överraskad av kvaliteten på innehållet i programmet.

Vad bör man som svensk start-up tänka på när man ger sig in i på den amerikanska marknaden? Hur skiljer sig marknaderna åt? 
Det som är enkelt men ändå fundamentalt är att tänka på hur stort USA är. Bara Bay Area har lika många invånare som hela Sverige. USA är också ett land med stora skillnader inom landet, både vad det gäller kultur och mognadsgrad inom exempelvis teknologi. En lärdom är hur man tar de första stegen och identifierar bra kunder att börja arbeta med som en start-up. Även om vi började arbeta med större bolag, vilket TINC avråder ifrån, så kan vi nu med den kunskap vi fått ha större insikt kring vilka konsekvenser det får för oss. 

Ett exempel på hur marknaderna skiljer sig åt är i mognad vad det gäller marknadsföring och försäljning av SaaS-tjänster. Amerikanska bolag har ett mer utvecklat arbetssätt och det är även tydligt hur det finns en enorm kunskapsbas kring detta område i Silicon Valley.

Vad är planen för Learnifier nu?
Vi kommer att skapa ett starkare fokus mot ett fåtal målgrupper för att säkerställa att vi kan vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Vi kommer under 2017 även att stärka upp bolaget med externa kapital för att kunna öka på tillväxttakten genom att förstärka framförallt försäljning och marknadskapaciteten. 

Mattias Borg, VD, Learnifier
Mattias Borg
VD, Learifier