Du är här

Life science-forskare och konstnärer möts i konstprojekt för Hagastaden

Ett av Stockholms mest spännande konstprojekt tar nu form. Projektet är ett utbyte mellan life science-forskare och konstnärer. Målet är att tanke- och idéutbytet som uppstår ska bidra till utformningen av den offentliga konsten i Hagastaden.

Utbytet genomförs i nära samarbete mellan tre konstaktörer: Stockholm konst, Statens konstråd och Stockholms läns landstings Kulturförvaltning samt tre forskningsinstitut: Stockholms universitet (SU), Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

- Som samverkansprojekt är det unikt på flera sätt. Det är första gången som de här tre aktörerna inom offentlig konst samarbetar. Samarbetet mellan konstaktörerna och forskningsinstituten är unikt i sig samt att konstnärerna och forskarna erbjuds ett jämlikt utbyte och därför får möjlighet att berika varandra över egna disciplin- och ämnesområden, säger Lotta Mossum, curator, Statens konstråd.

Intresserade forskare och forskargrupper inom life science som är kopplade till SU, KI eller KTH har möjlighet att söka till det sex månader långa utbytesprojektet. Varje konstaktör bjuder in två konstnärer var, men urvalsprocessen ser lite olika ut. Svenska och internationella konstnärer kan söka de platser som landstinget ansvarar för. Stockholm konst och Statens konstråd nominerar i sin tur konstnärer. Slutligen kommer projektets samrådsgrupp att besluta om de sex konstnärer som erbjuds delta i utbytet.

- Två informationsmöten kommer inom kort ske med presentation av projektet där vi söker forskare och forskargrupper inom life science som är intresserade att ingå i detta unika samarbete och idéutbyte. Det första informationsmötet sker den 4/4 på Stockholms universitet och därefter den 7/4 på Kungliga Tekniska högskolan. Mer information kommer att annonseras inom kort, säger Marianne Jonsson, Konstprojektledare på Stockholm konst.

Projektet är ett ömsesidigt utbyte där konstnärerna får en djupare inblick i den life science-forskning som bedrivs på lärosätena. Forskarna ges också möjlighet att del av eller ingå i de konstnärliga processerna.

När kan vi se resultatet av de konstnärliga gestaltningarna i Hagastaden?

- Troligtvis kommer gestaltningen kring Hagaplan att bli klar först. Konstverket planeras att stå klart i samband med att sjukhuset Nya Karolinska Solna invigs i oktober 2017. Men kanske kommer vi också få se konstprojekt av mer tillfällig karaktär innan det, säger Mia Zeeck, projektledare, Konstenheten SLL.

Projektledare från de tre konstorganisationerna:

Lotta Mossum, Statens konstråd
Marianne Jonsson, Stockholm konst
Mia Zeeck, Konstenheten SLL

Projektet startar hösten 2014 och pågår i sex månader. Intresserade forskarlag kan anmäla sitt intresse till ylva.williams@scci.se senast 15 april.