Du är här

Life science i regionen

Stockholm Science City sammanställer kvartalsvis information om vad som hänt i regionen. Här hittar du information från akademi, hälso- och sjukvård och industrin Q2 2015.

BIO Europe Spring till Stockholm
Den internationella arrangören av life science-konferenser, EDB Group, har valt att arrangera Bio Europe Spring i Stockholm våren 2016. Det är första gången staden är värd för arrangemanget. EDB Group motiverar valet av stad med Stockholms starka position inom life science och goda renommé i att arrangera internationella kongresser något som förstås är positivt för hela life science-branschen i regionen.
 
Regeringen har utsett Anders Lönnberg till samordnare för life science
I detta arbete kommer han att leda en expertgrupp som kommer att fungera som rådgivande organ med medlemmar från life science-sektorn. Expertgruppen består av sjutton personer med tung erfarenhet från life science-branschen, hälso- och sjukvårdssektorn och universiteten.
 
Näringsminister Mikael Damberg har lanserat Team Sweden
”Svenska företag som vill ut på export uppfattar dagens stöd som en djungel av myndigheter, bolag och verk. Därför skapar regeringen nu Team Sweden för att samordna exportstödet till de enskilda företagen”, skrev näringsministern i en debattartikel. Team Sweden är en del av regeringens nya exportstrategi som fokuserar på arbetstillfällen och tillväxt i Sverige och som kommer att presenteras i sommar.
 
Uppsala universitet satsar på antibiotikacentrum
Vid öppningen Uppsala Health Summit i början av juni meddelade prorektor Anders Malmberg att det kommer att skapas ett Uppsala Antibiotics Center vid Uppsala universitet. Målet är det tvärvetenskapliga centret ska bli en regional, nationell och internationell kunskapsresurs och mötesplats inom området antibiotikaresistens.

 

Akademi

Olli Kallioniemi har utsetts till ny direktör för SciLifeLab
Styrelsen för Science for Life Laboratory (SciLifeLab) har utsett Professor Olli Kallioniemi till ny direktör från och med 1 juli 2015. Kallioniemi kommer att vara i full tjänst från september 2015. SciLifeLab kommer att utöka kapaciteten och kunna erbjuda svenska forskare ytterligare support och service genom nya satelliter vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå.
 
18 miljoner till utmaningsdriven innovation: metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.
 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. 
Bland de fyra första forskarna som får anslag finns Anna Wedell, överläkare och professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet och även knuten till SciLifeLab.
 
 
Max Planck etablerar nytt forskningslaboratorium vid Karolinska Institutet: Karolinska Institutet och Max Planck Society, Tyskland har tecknat avtal om att etablera ett nytt gemensamt forskningslaboratorium vid Karolinska Institutet med fokus på medfödda metabola sjukdomar.

 

Hälso- och sjukvård

 
 

 

Industrinytt

- Några korta nedslag i vad som hänt i regionens life science-industri det senaste kvartalet.
 

MSD har flyttat till Hagastaden. Den 25 mars invigdes de nya lokalerna.

Amerikanska Moderna Therapeutics förlägger bolag till KI Science Park: Moderna Therapeutics söker nya projekt till sin plattform för utveckling av mRNA-baserade läkemedel 

Karolinska Development har sålt innehavet i Axelar AB till Östersjöstiftelsen. Avtalet är ett led i Karolinska Developments nya strategi med fokusering på sina strategiska innehav i portföljen

Tillväxtbolagen i företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) slog två rekord under 2014. Omsättningen i bolagen ökade med 29 procent till rekordhöga 392 miljoner kronor, och dessutom ökade investeringarna i UIC-bolagen till 375 miljoner kronor. 

Recipharm är årets vinnare av utmärkelsen SwedenBIO Award.

Astra Zeneca etablerar en ny produktionsanläggning för biologiska läkemedel intill världens största pillerfabrik i Gärtuna utanför Södertälje. AstraZeneca kommer att investera cirka 285 miljoner USD i den nya anläggningen.

Samsung Medical Center köper Asiens första Leksell Gamma Knife Icon

 
Börsnytt 

Scibase till First North: Stockholmsbaserade diagnostikföretaget Scibase har gått in på Nasdaq First North. Den inledande handelskursen var 49,2 kronor per aktie.

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics började handlas på Aktietorget i början av maj. 

Medtechbolaget Enzymatica har fått godkänt för handel på börslistan Nasdaq First North. Första handelsdag är måndagen 15 juni. Bolagets aktie har hittills handlats på Aktietorget.

 
Samarbeten och avtal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
 
 
Förvärv 
 
 
 
 
 
Nya marknader
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kliniska prövningar

AstraZeneca har visa positiva resultat från en fas III-studie för dapaglifozin som ett tillskott till saxagliptin och metformin för patienter med diabetes av typ 2

Data visar att vuxna med diabetes av typ 2 som behandlats med Novo Nordisks preparat Victoza i kombination med metformin, fått samma förbättringar av glykosvärdena när de fastade under ramadan som vid behandling med sulfonylurea i kombination med meformin.