”Life science är en internationell sport”

I Almedalen var seminariet "Life science-kluster i Sverige – varför?" fullsatt. Vikten av samverkan, och att se Sverige som ett enda kluster var något som flera i panelen lyfte. Mer kunskap och större värde för kunder och patienter är några av fördelarna.

Foto av Ylva Williams, Jan-Olof Jacke, Caterina Camerani och Charlotte Skott.
Caterina Camerani, Jan-Olof Jacke,
Ylva Williams och Charlotte Skott.

Vectura Fastigheter var arrangör. I första panelen stod Ylva Williams (vd, Stockholm Science City), Jan-Olof Jacke (vd, Svenskt Näringsliv), Caterina Camerani (Global Vice President Sustainability, Mölnlycke Health Care) och Charlotte Skott (näringslivsdirektör, Uppsala kommun).

– Life science är en internationell sport och för att nå framgång behöver vi samverka som t.ex. STUNS och Stockholm Science City gör, sa Ylva Williams. Att klustren skapar sig själva där en långsiktig hållbarhet finns är viktigt, och man får utgå från den kapacitet och de unika värden som en plats har. Sverige kan man se som ett enda kluster där vi samarbetar – med glädje! Delad kunskap är dubbel kunskap, avslutade hon.

Ny innovation uppstår

Jan-Olof Jacke underströk hur viktigt det är att olika personer och organisationer möts för att ny innovation ska uppstå.

– Samarbete kan inte tvingas fram. Klustret gör att det ofta blir bra ändå. Möjligheten att jobba på ett litet bolag, men med chans till ett större, är extra viktigt när talanger från andra länder kommer hit. Stora aktörer har en god förmåga att driva fram kluster, och de har nytta av de små aktörerna. Hela Skandinavien ska vara som ett kluster, vilket blir bra för patienterna. Samarbetet mellan bolag och akademi stärks, det ger en enorm potential som underlättar för små start-ups och scale-ups komma in, med tillgång till fysisk infrastruktur. Vi har ett högt innovationsklimat, men det är för många som blir kvar i små bolag.

Självklarhet att bidra

Caterina Camerani talade om hur självklart det är att vara med och bidra.

– Nya bra idéer skapas vid oplanerade möten. Det är en förutsättning för samarbete inom t.ex. cirkulär ekonomi och hållbarhet. Att vi har life science-kluster i Sverige ger större världen för kunder och patienter.

Charlotte Skott pratade om hur Stockholm-Uppsala är starkare tillsammans. Nyfikenheten, öppenheten och att hitta vad som är styrkan i olika områden är avgörande.

– Vi konkurrerar, kompletterar och behöver varandra. Det ger ett värde för oss själva i framtiden.

I andra panelen stod Matti Ahlqvist (Executive director, AstraZeneca), Pia Kinhult (Head of Host States, ESS) samt Christian Lindfors (vd, Science Village Scandinavia).

Matti Ahlqvist, Pia Kinhult och Christian Lindfors
Pia Kinhult, Matti Ahlqvist och Christian Lindfors.

– Kluster är viktigt för att lyckas lösa utmaningar samt bedriva forskning och utveckling, sa Matti Ahlqvist. Vi behöver bygga kluster på styrkor och långsiktiga, spetsiga satsningar, och etablera oss i bra områden liksom vi gjort i Boston.

Skippa dragkampen

Även han underströk att Sverige ska vara ett kluster där man måste se att olika initiativ attraherar ännu fler initiativ. Kluster ska samarbeta och skippa dragkampen. Att bygga för varandra ger större konkurrenskraft för alla. Han nämnde också hur viktigt det är att få till ATMP-center i Sverige.

Pia Kinhult talade om vikten av att det är industrin som driver på i enlighet med sina behov för att få fram kluster. En viss konkurrens är viktig. Men det offentliga ska endast vara ett smörjmedel.

– Stela strukturer stoppar utvecklingen och är svåra att förändra.

Slutligen ansåg hon inte att lärosäten också ska vara myndigheter.

Christian Lindfors talade om samarbete, en öppen samverkan och vikten av att knyta ihop i stället för att bygga nytt.

– Man ska inte låsa fast sig i gamla aktiviteter.

Christian kallar det hellre ekosystemen än kluster, då de är begränsade. Symbioser skapar sig själva. Han vill gärna tajta upp samarbete mellan Sverige och Danmark, och har ”tentakler” ute i olika delar av världen. Det är lätt att bli hemmablind om man har en stor lokalisering.

Prioriterade områden

Nedan är de prioriterade områdena i regeringens life science-strategi. Jenni Nordborg är nationell life science-samordnare. 

  1. Strukturer för samverkan
  2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation
  3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling
  4. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa
  5. Integrering av forskning och innovation i vården
  6. Forskning och infrastruktur
  7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande
  8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Läs mer om regeringens life science-strategi >

Text: Christina Jägare