Life science-samarbetet med Nederländerna underlättas

Initiativet #dualmarketentry, flera överenskommelser mellan svenska och nederländska life science-aktörer, samt ett statsbesök under oktober.

Det är mycket som händer mellan Sverige och Nederländerna. Björn Ursing är Senior Project Manager för Life Science & Health vid Nederländernas ambassad i Stockholm, och han berättar mer. 

Vad är #dualmarketentry? 

– Svenska start-ups med lösningar inom digital hälsa ser ofta Nederländerna som sin första utländska marknad och vice versa. Genom #dualmarketentry främjar man idén om dubbelt marknadsinträde, säger Björn. 

Foto av Björn UrsingBjörn Ursing, Nederländernas ambassad. 

Vad är fördelen med att gå in på två marknader samtidigt?  

– Det främsta skälet är att det tar tid att få kontakt med de rätta opinionsbildarna, och få produkterna lönsamma. En ytterligare fördel är att det blir en ökad försäljning i ett tidigt skede, säger han. 

Enligt Björn Ursing är det många som vinner på att använda #dualmarketentry. Chansen till ett framgångsrikt marknadsinträde förbättras avsevärt för företag inom digitala medicinteknik. Investerares tillgångar växer snabbare. Tjänsteleverantörer kommer att generera fler affärer. Både patienter och sjukvårdssystemen i Nederländerna och Sverige får bättre tillgång till den senaste tekniken.  

Hur har initiativet tagits emot hittills?  

– Vi kontaktar tjänsteleverantörer från båda länderna och presenterar konceptet på frukostmötene etc. Vi kontaktar även nationella och regionala myndigheter, science parks och inkubatorer för att sprida ordet, berättar Björn.

En del bolag inom medicinteknik arbetar redan på detta sätt och håller med om att idéen borde spridas. Även många investerare är positiva och ser att detta medför minskad risk både inom utveckling och marknad.

Han säger att detta kommer att uppmuntra till samarbete mellan tjänsteleverantörer i Nederländerna och Sverige för att få kontakt med fler kunder. I en del fall har det redan börjat.

Berätta om överenskommelserna inom life science? 

– Nederländerna och Sverige har en lång tradition av akademiskt samarbete och vi samarbetar väldigt väl. Vi är relativt små nationer med forskning i världsklass och det här manifesterar våra samarbeten, säger Björn. 

Fyra överenskommelser mellan svenska och nederländska life science-aktörer har signerats:  

  • Memorandum of Understanding inom life science mellan Uppsala Clinical Research Center och EuropeanCardiovascular Research Institute. Den kliniska forskningen ska vara mer tillgänglig och sömlös, samtidigt som den högsta kvalitetsstandarden behålls. 
  • Letter of Intent mellan Uppsalabaserade CTC Clinical Trial Consultants AB och QPS, som stödja forskning samt, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling. 
  • Memorandum of Understanding inom ATMP mellan Leiden University Medical Center, Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus. 
  • Memorandum of Understanding mellan Scandinavian CRO AB and Cardialysis B.V. Samarbetet kommer att inkludera bl.a. klinisk övervakning och utvecklingsstrategier. 

I mitten av oktober skedde det första statsbesöket från Nederländerna på 32 år. Kungaparet besökte bl.a. SciLifelab. 

Vad innebär statsbesöket för handeln? 

– Inom life science har detta fört med sig att vi kunnat få dessa fyra samarbeten till stånd. Även om inte kungaparen är direkt involverade blir det en skjuts till att få igång saker. I längden blir det ökad handel och fler samarbeten i båda riktningarna.

Vill du veta mer?

Kontakta Björn Ursing: bjorn.ursing@minbuza.nl eller +46 708 111 268 

 

Text: Christina Jägare