Du är här

Liquid Biopsy får EU-anslag för sin jakt på sällsynta cancerceller

Liquid Biopsy utvecklar en ny teknologi för att spåra och isolera tumörceller och har nyligen fått EU-finansiering. Målet är att kunna identifiera och analysera cellerna på ett tidigt stadium. Vi fick chansen att ställa några frågor till Christer Ericsson, forskningschef på Liquid Biopsy.

Vad gör Liquid Biopsy?

Metastaser är huvudorsaken till sjukdom och död i cancer. Vi vet idag att metastaser sprids via blodet av sällsynta cirkulerande tumörceller och att de sprids tidigt i sjukdomsprocessen, ibland till och med innan man har några symptom. Metastaserna kan växa till sig, ibland åratal efter att de spridit sig, då de blivit svåra eller omöjliga att behandla.

Liquid Biopsy utvecklar en ny teknologi för att spåra och isolera dessa sällsynta tumörceller som sprider cancer, för att främja forskning och diagnostik. Om vi tidigt kan spåra dessa celler är vi bättre rustade att utveckla nya effektiva behandlingar med minimala biverkningar för patienten.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma med pengarna ni fått från EU?

EU-finansieringen innebär att vi snabbare kan realisera våra planer på att börja analysera vad som är fel med de sällsynta cancerceller som sprider sjukdomen. Det är ett viktigt steg för att vi därefter ska kunna ta fram de rätta behandlingarna.

Vi kommer inom EU-projektet att samarbeta med det framstående danska cellanalysföretaget Chemometec. De är världsledande på analys av sällsynta celler.Vi hoppas kunna kombinera vår metod att spåra cellerna med Chemometecs metod att räkna och analysera celler. Det skulle ge forskarna nya verktyg att förstå, och därmed behandla, cancersjukdomen.

Vilka tips kan ni ge andra som söker EU-bidrag?

Det är viktigt att finna helt nya, kraftfulla lösningar på viktiga hälsoproblem. Lösningar som har möjlighet att göra stor skillnad i människors vardag. Man blir då automatiskt en attraktiv samarbetspartner. EU-bidrag är mycket svåra att få eftersom kraven är så höga, både på det egna projektet och på att kunna attrahera duktiga samarbetspartners.

Besök www.liquid-biopsy.com för mer information.

Liquid Biopsy
info@liquid-biopsy.com