Du är här

Live Cell Imaging-facilitet i Flemingsberg

Live Cell Imaging-faciliteten (LCI) är en corefacilitet med toppmodern mikroskopieringsutrustning i Novum, Flemingsberg vid Karolinska Institutets institution för biovetenskaper och näringslära. 2014 tilldelades LCI-faciliteten kvalitetsstämpeln Nikon Center of Excellence, en utmärkelse som centret delar med åtta faciliteter i Europa och 15 i världen. Sylvie Le Guyader ansvarar för LCI och vi fick tillfälle att ställa ett par frågor om imaging i allmänhet och om LCI-faciliteten. 

Läs hela intervjun >> (på engelska).
Sylvie Le Guyader
Manager, LCI