Du är här

LIVE INCITE har valt företag – nu börjar utvecklingen

Nu har EU Horizon2020-projektet LIVE INCITE valt ut de företag som ska börja utveckla ett digitalt stöd för patienter att ändra livsstil inför operation – i samverkan med universitetssjukhus i tre länder och ett universitet. Fyra olika koncept utvecklas parallellt för att se vad som fungerar bäst. Vårdpersonal från de tre sjukhusen i Spanien, Danmark och Sverige kommer att träffa företagen regelbundet för gemensamt utvecklingsarbete.