Du är här

Mötesplats om innovationer i vården

Den 30 september bjöd Mälardalsrådet tillsammans med Stockholm Science City in till ett seminarium om innovationer i vården med ny teknik. Seminariet fokuserade på hur man kan använda och utveckla befintliga innovationer samt hur vård kan tillgängliggöras med digitala lösningar och hölls på H2 Health Hub i Hagastaden, ett co-workingspace för health tech innovatörer, entreprenörer och startup bolag.

Hanna Brodda – chefredaktör på MedTech Magazine – var moderator och inledde dagen tillsammans med Torbjörn Rosdahl, Finanslandstingsråd SLL och styrelseordförande för Mälardalsrådet. Efter att de hälsat alla välkomna fick publiken ta del av en emotionellt stark presentation via Skype med Daan Dohmen, VD på Nederländska FocusCura. Dohmen berättade om hur de utvecklar digital omsorg under rubriken ”The Global health community –the future is here”. 
 
Focus Cura grundades för drygt tio år sedan med visionen att modern teknologi skulle kunna hjälpa äldre att leva mer självständigt och klara vardagen i sina egna hem. Daan Dohmen berättade att han själv har arbetat som vårdare inom äldreomsorgen och därigenom väcktes drömmen om att arbeta för en mänskligare vård. 
 
Han lyfte bland annat fram arbetet med teleövervakning av KOL- och hjärtsviktspatienter. Med hjälp av en sensor och en läsplatta kan medicinska data skickas automatiskt till sjukhuset, personalen kan tala direkt med patienten och dennes anhöriga via video och sätta in insatser direkt om värdena avviker. Idag samarbetar Focus Cura bland annat med Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.  

Västerbottens läns landsting - en förebild när det kommer till vård på distans 

Vi fick även ta del av hur det ser ut här hemma i Sverige när det kommer till innovationer inom vården. Thomas Molén, strateg för Vård på distans, Västerbottens läns landsting, delade med sig av sina erfarenheter av digitalisering inom landstingsvården. De arbetar sedan länge med telemedicin för att skapa närhet till vård oberoende av bostadsort.  Stora avstånd, begränsade resurser, framkomlighet, få invånare och patienter är utmaningar som varit tvungna att hitta en lösning ute i glesbygden.
 
- Drivkraften har varit att tillgängliggöra vården, konstaterade Thomas Molén. 
 
Några verksamheter som han gav som goda exempel när det kommer till vård på distans är inom handrehabilitering, KBT och jourläkare. Han lyfte också nyttan inte bara för patienten och vården utan även för samhället i stort.  
 
- Det är högintressant att få in nya tjänster och produkter från nya företag menade Thomas. Den stora frågan är hur vården ska implementera dessa. Utmaningen är inte tekniken, det svåra är att ändra vårdprocessen och organisationen.   
 
Under förmiddagen hölls förutom inspirerande föreläsningar även en paneldebatt med ansvariga politiker inom landsting och kommuner, tillsammans med representanter för Diabetes Tools och MedHelp, båda företag som arbetar för att komma med sina produkter, tjänster och innovationer i vården.
 
Efter seminariet minglade närmare 80 personer vidare under lunchen samtidigt som health tech företagen Werlabs, Qinematic, Visuecare, Diabetes Tools, CareLigo och Haja presenterade sina produkter. 
 
Här kan du se webbinspelningar & samtliga presentationer från seminariet.