Du är här

Mandos behandlingsmetod för ätstörningar upphandlat av landstinget

Mandoklinikerna erbjuder vård mot ätstörningar enligt Mandometermetoden. Nyligen vann Mando upphandlingen för ätstörningsbehandling i Stockholms läns landsting. Vi fick tillfälle att ställa ett par frågor till Cecilia Bergh, VD och medgrundare till Mando.

Hej Cecilia, ni har vunnit en upphandling i Stockholms läns landsting, kan du berätta mer?

Mando vann upphandlingen i hela Stockholm beroende på att utvärderarna skattade kvaliteten av våra anbud högst. Upphandlingarna gäller behandling av ätstörningar i södra och norra länsdelen och behandling av hetsätningsstörning i centrala staden. Hetsätningsstörning är det vanligaste problemet och är förknippat med övervikt, som ju är dagens största folkhälsoproblem.

Vad skiljer Mandos behandlingsmetod för ätstörningar mot andras?

Mandos behandling riktar sig främst mot att behandla patienternas ätbeteende. Alla som har problem med vikten har något slags ”ätstörning”, som kan variera i ”svårighetsgrad”. Patienterna använder Mandometer, ett hjälpmedel som vi utvecklar kontinuerligt sedan mer än 20 år, för att träna in det rätta ätbeteendet. När ätbeteendet normaliseras, förändras tankarna. Genom motiverande samtal stärker vi patientens självkänsla och ger patienten redskap att lindra negativa konsekvenser av ätstörningen. På sikt återställs vikten och hälsan. Vi delar gärna med oss och visar alla som är intresserade hur man använder Mandometer.

Vad kommer det här att innebära för patienter med ätstörningar?

Att Mando kommer att ha landstinget största verksamhet med början 2019 är ett genombrott och en möjlighet för fler patienter, som ofta är unga kvinnor och män, att bli av med sina problem. Ätstörningsvården står inför ett paradigmskifte som samtidigt medför betydande ekonomiska besparingar för samhället. Det är mycket viktigt för patienterna att uppnådda behandlingsresultat spelat en större roll än i tidigare upphandlingar.

Vad händer härnäst, vad har ni för planer för det kommande året?

Ätstörningar är vanliga problem nu när så många är överviktiga. Överviktsproblemet hotar folkhälsan och samhällsekonomin. Mando arbetar på strategier för att hindra att unga människor tappar kontrollen av sin vikt. Det är utveckling av smartphone-baserade tekniker som gör det möjligt för alla som är i risk att behålla ett normalt ätbeteende, ”du är hur du äter”, snarare än vad du äter, är den vetenskapliga grundidén.

Cecilia Bergh
VD och medgrundare, Mando