Du är här

Med innovation på agendan

Jakob Hellman är sedan i mars avdelningschef för den nyskapade avdelningen för innovation inom Stockholms läns landsting. Han kommer närmast från Vinnova, också där låg fokus för ansvaret på innovation som chef för policyfrågor. Vi fick tillfälle att tala med Jakob och ställa ett par frågor. 

Hej Jakob, dryga fyra månader på landstinget – börjar du känna dig varm i kläderna?
Jodå, men i 100 dagar är man väl ny på jobbet brukar man säga! Det har varit en intensiv start med många spännande frågor att ta tag i. Sen är landstinget en stor och komplex organisation som tar tid att förstå sig på. 
 
Du är landstingets chef för innovation – vad betyder det i praktiken?
Alla vi som arbetar på landstingsstyrelsens förvaltning jobbar med övergripande styrnings och samordningsfrågor inom de områden där man bedömer att det behövs – jag samordnar och styr alltså innovationsfrågor. Det finns en politisk ambition att ta ett mer samlat grepp om de här frågorna. Syftet är bland annat att utnyttja kompetens bättre, och att sprida goda exempel.
 
Ett litet bolag som vill nå in i landstinget ska exempelvis inte behöva kastas in i ett stort svart hål – det ska vara tydligt att det är en väg in i landstinget. Redan tidigare finns det olika typer av innovationsstöd – både för att ta tillvara medarbetares idéer, men också för att samarbeta med företag. Den delen vi nu vill skruva upp ambitionen inom handlar mer om systemfrågor, exempelvis gäller det att ta reda på vad det är som hindrar att ett innovationsprojekt implementeras och tas i bruk – vilka regler, avtal, juridik, upphandlingssätt, ledarskap etc styr?.
 
Vilka frågor brinner du mest för?
Jag brinner mycket för att användarna och invånarna ska bli mer involverade i utvecklingen av framtidens välfärdstjänster. Jag tror att det är en extremt outnyttjad potential – sätt patienten eller resenären i centrum när man utvecklar framtidens tjänster! Vi ser mer och mer att patienter och brukare tar aktiv del i sina egna behandlingar exempelvis. För att patienten ska kunna ta en ännu mer aktiv och central roll måste vården förändras.
 
För att lyckas med detta tror jag att man måste våga släppa kontrollen och bilden av att man sitter inne med alla svar själv. Det handlar om mod – det är inte det traditionella sättet att arbeta, men det finns inga genvägar – man måste involvera patienterna på riktigt och se honom eller henne som en aktiv medskapare av tjänster. 
 
Berätta mer om landstingets arbete med innovation, vad är målet och hur arbetar ni med frågorna?
Nu höjer vi ambitionen! Vi ska dels ska fatta beslut om en innovationsstrategi inom landstinget där vi slår fast att ett av de tydligaste målen är att innovation ska gå från att ses som en experimentverkstad lite vid sidan av, till att innovationsfrågorna lyfts in som konkreta strategiska verktyg för att utveckla verksamheterna. Det gör vi genom att lyfta frågorna till högsta nivå.
 
Det är en kombination mellan att ta ett större strategiskt grepp inom landstinget, samtidigt som vi ska stimulera innovationskraften bland medarbetarna.
 
Som exempel kan jag nämna Innovationsfonden som startade för ett par år sedan – där kan medarbetare inom landstinget kan söka finansiering för innovation inom sin verksamhet. Det är ett sätt att uppmuntra medarbetare till att förbättra verksamheten genom innovation – sådana exempel ska nu kombineras med att ta itu med innovationshinder.
 
Sist men inte minst, om du får vara lite visionär, hur skiljer sig sjukvård i landstingets regi idag och om 10 år? 
Jag tror att en enormt stor skillnad kommer att vara hur och var man bedriver vården. Synen på vård kommer att skifta till synen på hälsa – med mer fokus på preventivt arbete och individuella behov. 
 
Det kanske till och med kommer att vara så att man inte kommer ha så många patienterna på sjukhus i framtiden med tanke på hur tekniken med sensorer och monitorering utvecklas. Då kan man i förväg mäta och förutse vad som kommer att hända. Stora delar av sin vård kommer man att kunna sköta själv, kanske till och med i hemmet och mer på människors villkor och aktiva deltagande. 
 
Jag tror att den resan man har gjort med digitalisering exempelvis inom bankvärlden – där tjänsten har gått ifrån att vara själva besöket på ett kontor till att kunderna kan utföra i stort sett alla bankärenden var och när de vill digitalt. Den resan kommer sjukvården också att behöva göra!