Med uppdrag att skapa tillväxt i Storstockholm

Ylva Hultman är projektledare på Invest Stockholm, som bland annat marknadsför regionens life science för att attrahera investeringar. Här berättar hon mer om hur arbetet går till!

Du arbetar för Invest Stockholm, vad är ert uppdrag?Invest Stockholm är ett bolag inom Stockholms stad. Uppdraget är att skapa tillväxt i Storstockholm. 53 kommuner samarbetar i frågan och skapar Stockholm Business Alliance. Vi arbetar med att marknadsföra regionen internationellt. En annan del av uppdraget är att attrahera investeringar från utlandet såsom etableringar, finansiella investeringar eller samarbeten med tex start up företag. Utöver det arbetar vi med expansionsinvesteringar.

Vilka branscher arbetar ni med?Branscher vi fokuserar på är: Tech/ICT, Life Science och Clean Tech. Utöver detta arbetar vi även med Infrastruktur, Automotion, Retail, Hospitality, Creative Industries, Logistics, Datacenters Fintech Internationell tillgänglighet, tåg och flyg samt Etableringsservice.

Hur marknadsför du regionens life science för att attrahera investeringar?Vi marknadsför genom information om klustret på hemsidan. Ett antal  publikationer är nyligen producerade såsom Advanced Therepeutic Manufacturing Life Science, Neurodegenerative diseases och Health Tech och Infectious diseases för att nämna några. Vi skriver även enskilda artiklar och arbetar med kampanjer.  Allt kommuniceras genom digitala kanaler. I vissa fall är målgruppen utländska journalister som publicerar materialet. Vårt arbete handlar mycket om att inventera investeringsmöjligheter, paketera och kommunicera. Kontinuerligt medverkar vi på internationella investerarmöten med syfte att berätta om investeringsmöjligheter i regionen. Kontakter skapas även genom databaser, olika nätverk och ambassader.

Hur står sig regionens life science-företag i ett internationellt perspektiv?Det finns en mängd rankingar och det beror på vad man mäter. Här är några exempel:

  • #1 European Innovation Scoreboard 2021
  • #2 Best Countries for Business (Forbes) 2019
  • #2 Number of Unicorns per capita in the Word (Atomico)
  • #5 The Environmental Performance Index (Yale/WEF) 2018
  • #6 Global Medical schools Karolinska Institutet (QS) 2021
  • #7 Karolinska University Hospital the world’s seventh best
  • #5 Global Talent Competitiveness Index (INSEAD), 2019

Kan life science-företag i regionen få hjälp att hitta internationellt kapital?För att vi ska kunna addera värde följer vi guidelines som är framtagna på lång erfarenhet. Man behöver kunna matcha de kriterier en internationell investerare har för att göra en investering. För att tala i generella termer innebär det att inte vara för tidig. Man är alltid välkommen att ta kontakt och ju bättre kunskap vi har om vad som finns ju större möjlighet har vi att matcha investerares intresse.

Kan du ge exempel på när Invest Stockholm bidragit till en investering?Vi har tillsammans med Business Sweden arbetat med Valneva i deras expansionsinvestering för tillverkning av vaccin mot Covid.

Ett annat exempel handlar om en venture capital-investering i bolaget Stardots. Affärsidén är att kvantifiera symtom av Parkinson utifrån matematiska modeller. Syftet är att med hjälp av data från tremor, eye tracking och gång kunna ge ett realtidstal på i vilken grad patienten har insjuknat.

Läs mer om Invest Sweden >

Foto av Ylva HultmanYlva Hultman,Head of Life Science på Invest Stockholm

Swedish