Du är här

”Med Urban ICT Arena skapas rätt förutsättningar för tester och demonstrationer där de nya teknologierna får en plats i en levande stadsmiljö.”

Urban ICT Arena är en samverkansplattform med olika formella och informella mötesplatser samt en tillgängliggjord fysisk och teknisk infrastruktur längs Kistagången, både fysisk fiber- och trådlös. Den kommer bland annat att kunna fungera som testbädd för nya affärsmodeller, samverkans- och utbildningsformer, innovationer och funktioner. Med Urban ICT Arena skapas rätt förutsättningar för tester och demonstrationer där de nya teknologierna får en plats i en levande stadsmiljö.

Vilka är partners?
Urban ICT Arena leds av Kista Science City AB, som tagit initiativet till projektet tillsammans med Founding partners Stockholms stad, Ericsson, Stockholms universitet (DSV), IBM, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Swedish ICT och Länsstyrelsen i Stockholm. Projektet stöds av ett flertal andra aktörer i olika former.
 
Varför har ni tagit fram denna testbädd?
Vi har sett att den strukturomvandling som digitaliseringen innebär ställer nya krav på samverkan, innovation och utveckling. Därför har Urban ICT Arena tagits fram. Det övergripande syftet är att framtidssäkra Sverige genom att utveckla framtidens hållbara städer, stärka innovationskraften och säkra framtidens arbetstillfällen. Genom satsningen stärks även bilden av Kista som ett kluster där innovativa, samhällsnyttiga lösningar utvecklas och demonstreras.
 
Vilka är de förväntade resultaten?
Urban ICT Arena är en plattform och miljö där vi ska utveckla och testa olika prototyper i en spännande forsknings- och utvecklingsmiljö. Vi kommer nämligen att släppa fram projekt i olika delar av och stadier i deras utveckling. Vi får ofta frågan vad de förväntande resultaten kommer att bli i testbädden. Vem vet? I en testbädd testar man saker. Det är huvudsyftet. Det är alltså inte en uppvisning, ett showroom eller en demomiljö, även om detta gärna får vara en del av miljön.
 
Finns något liknande någon annanstans i världen?
Urban ICT Arenas närvaro av samhällsaktörer från näringsliv, akademi och den offentliga sektorn som alla gemensamt samverkar för att driva en horisontell utveckling spelar en nyckelroll och gör den unik. Ytterligare faktorer som definierar Urban ICT Arena är det konsekventa arbetet av transpararens, mångfald och lättillgänglighet som går som en röd tråd i arbetet. Vi gör saker tillsammans och skapar win-win-win för alla inblandade parter.
 
Hur gör man om man vill vara delaktig?
Att etablera en testbädd har gett oss många värdefulla insikter om vad en testbädd är och vad den inte är. Vi vet mer om vad som krävs för att en testbädd ska bli den katalysator för innovativ samverkan som många vill och hoppas på. Urban ICT Arena vill, kan och vågar testa nytt. Vem har modet att följa oss på vägen? Kontakta Petra Dalunde – Chief Operating Officer, Urban ICT Arena.
Petra Dalunde
COO, Urban ICT Arena