Medtech Morning ger ökad kompetens och större nätverk

Initiativet Medtech Morning, som Medtech4Health gör tillsammans med Swedish Medtech, skapar utrymme för fördjupande diskussioner kring ett aktuellt ämne som är relaterat till medicinteknik.  

Varför behövs detta initiativ?  

– Det har saknats ett forum där projekt i olika faser får möjlighet att öka sin kunskap inom något område och dela erfarenheter med andra med likartade frågeställningar. De flesta seminarier är kortare och ger inte alltid utrymme för djupa frågor och erfarenhetsutbyte med andra, säger Lena Strömberg, programdirektör för Medtech4Health. 

Utöver en stärkt kompetens får målgruppen möjlighet att utöka sitt nätverk.  

Hur går Medtech morning till?  

– Vi utgår från ett behov i vår projektportfölj, vilken omfattar över 400 projekt. Vi bjuder in en eller flera experter, som gör en inflygning till ämnet och sedan svarar på frågor. Frågorna får mest utrymme, berättar hon.  

Någon medlem i Swedish Medtech är värd och de genomför seminariet tillsammans. Detta ökar interaktion mellan projekt och medicinteknisk industri, vilket också stärker nätverken. Seminarierna genomförs i hybridform och är två-tre timmar långa. 

Vilka teman har ni börjat med?  

– Vi har haft ”Hälsodata ur ett medicintekniskt perspektiv”, där vi pratade om regelverk med experten Manólis Nymark. Nästa var ”Från forskning till klinik och tillbaka - vad gäller?” där Keynote speaker var Jan Hoffmann och Erik Brunnegård från Roche. I paneldiskussionen efteråt deltog också Ylva Kai-Larsen från Getinge och Elin Karlberg från Läkemedelsverket. De lyfte bl.a. aspekter på den regulatoriska gråzon som idag råder mellan forskning och klinik, samt hur det går att överkomma hindren däremellan, säger Lena Strömberg. 

Vem kan gå på Medtech Morning?  

–  I första hand riktar det sig till projekt som finansierats av Medtech4Health eller är medlemmar hos Swedish Medtech. Det finns även möjlighet för andra att delta, men för vissa kommer det att kosta en mindre summa att delta, förklarar Lena Strömberg 

Hur har eventen mottagits?  

–  Vi har fått en oerhört positiv respons! Över 80 deltagare varje gång och många vill gärna stå värd. Nya förslag på intressanta ämnen kommer in kontinuerligt så det känns jätteroligt! säger hon. 

Hur ser planerna för vinter och våren ut?  

–  Vi planerar för två seminarier under våren, ett med fokus på IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) och den andra kring AI. Mer information kommer på vår hemsida och via vårt nyhetsbrev, säger hon. 

Vilken är din favoritplats i Hagastaden? 

–  Bron mellan Torsplan och Karolinska universitetssjukhuset – staden knyts samman så fint med akademi och vård precis där i ett fint flöde, avslutar Lena Strömberg.

Fotot ovan är från Medtech Morning den 25/10 2023. Från vänster: Avesta Starkholm (Medtech4Health), Erik Brunnegård (Roche), Ylva Kai-Larsen (Getinge), Anna Lefevre Skjöldebrand (Swedish Medtech), Lena Strömberg (Medtech4Health), Elin Karlberg (Läkemedelsverket) och Jan Hoffmann (Roche).

Banner Medtech4Health innovation award

Medtech4Health Innovation Award - öppet för företag eller projekt som framgångsrikt driver utveckling av nya innovativa medicintekniska lösningar. Nominera senast 31/1 på denna länk >>