Mer effektiv hälso- och sjukvård genom ökad användning av hälsodata

PRESSMEDDELANDE: Den 20 juni lanserades Health Data Sweden (HDS) som är en europeisk digital innovationshub (EDIH) med fokus på hälsodata. Syftet är att påskynda den digitala mognaden i samhället och förbättra användningen av hälsodata, för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård och bättre hälsa. De kostnadsfria tjänsterna som levereras via HDS riktar sig till små och medelstora företag samt till offentlig sektor i Sverige och Europa.

– Det är mycket värdefullt att samarbeta på nationell nivå för att öka den digitala transformationen hos små och medelstora företag och offentlig sektor inom hälsodata. På så sätt bidrar alla projektpartners med sina kunskaper och erfarenheter för att i förlängningen stärka Sveriges position inom hälsodata, säger Stockholm Science Citys VD Ylva Williams. 

Läs hela pressmeddelandet på denna länk >>