Michaels innovation räddar liv genom att snabbt sammanföra läkare

Läkare, forskare och specialister sammanförs snabbt och säkert i ett globalt kunskapsflöde för akuta situationer inom vård och forskning. Ny spetskunskap kan enkelt få spridning och på så sätt spela en livsavgörande roll.

Foto av Michael KaufmanRedan när motiveringen började läsas upp förstod Michael Kaufmann att Tobias Tree tilldelats stipendiet, berättar han när vi når honom några timmar efter prisutdelningen. Han hann knappt finna sig och samla tankarna innan han plockades in i sändningen.

– Hela Tobias Tree-projektet är givetvis förknippat med mycket känslor, men det betyder verkligen inte att sorgen och saknaden efter min son alltid tar överhanden. Nu blev jag dock så rörd att jag tappade orden. Tobias foto stod bakom mig under ceremonin och jag kände starkt att han hade sin hand på min axel.

Idén till Tobias Tree vaknade i ett livshotande skede under Michaels sons sjukdomstid i akut leukemi.

Vad betyder det att ha fått stipendiet?– Det betyder otroligt mycket för Tobias Tree och för mig personligen. De 100 000 kronorna gör att vi kan slipa till de sista tekniska detaljerna i appen, vilket behövs för att vi ska kunna ta in läkare i större skala än nu. Men minst lika viktigt som pengarna är publiciteten och, framförallt, erkännandet att det vi gör verkligen är något stort. Dessutom leder stipendiet till nya kontakter. Det har det redan gjort nu, bara ett par timmar efter utdelningsceremonin!

Så vad är då Tobias Tree?– Tobias Tree är appen där specialistläkare, i samband med svåra patientfall, kan skapa omedelbar och säker kontakt med kollegor världen runt. Alla medicinska specialkunskapsområden kommer på sikt att ingå i nätverket. Läkaren ställer sin akuta fråga till önskade specialistgrupper och får på så vis kontakt med läkare även utanför det egna nätverket, läkare som annars inte varit möjliga att nå.

Tobias Tree ska även hjälpa icke specialiserade läkare på avlägsna platser och i katastrof- och konfliktområden (Remote-, Disaster-, and Conflictareas: RDC) att få omedelbar tillgång till subspecialistkonsultationer. Detta kommer innebära en revolution för patienter i exempelvis ekonomiskt utsatta katastrof- och krigsområden.

– Det här stipendiet hjälper oss över en stor tröskel. Snart kommer Tobias Tree att rädda liv världen över.

På denna sida kan du läsa mer om Tobias Tree >

Mer om Stockholms Innovationsstipendium

Stipendier delas ut i fem kategorier:

  • Förenkla vardagen
  • Kulturella och kreativa näringar
  • Life science och hälsa
  • Resor och turism
  • Social och ekologisk hållbarhet

I juryn finns 30 experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem. De har utvärderat och sållat bland hundratals innovationer och valt ut fem, en för varje stipendiekategori som anses ha störst utvecklingspotential. Förutom stipendiet på 100 000 kr var, får vinnarna gratis arbetsplats på United Spaces i sex månader och innovationsrådgivning via Almi har innovatörerna prisats i en digital prisutdelning.

Läs mer om årets vinnare här >

Swedish