Du är här

Microsoft bidrar till sjukvårdens digitalisering

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Som ett steg mot den visionen erbjuder Microsoft en digitaliseringsplattform som möjliggör transformation av hälso- och sjukvård. Vi har pratat med Mathias Ekman, Chief Digitalisation Officer för Offentlig Sektor Sverige på Microsoft, om företagets arbete för en mer digitaliserad sjukvård. 

Nu ser man att vården arbetar med företag som man för 10 år sedan inte alls förknippade med vård. Hur kommer det sig? Vad är Microsofts erbjudande? 
För det första är det hastigheten i den förändring som sker nu. Det krävs ett betydligt närmare strategiskt samarbete mellan företag som kan hjälpa svensk vård att accelerera transformationen med hjälp av nya digitala tjänster och plattformar. Offentlig sektors förmåga att ta till sig och utnyttja möjligheterna med digitaliseringen kommer vara helt avgörande om vi ska kunna hantera den förändrande demografin med en allt mer åldrande befolkning. 

Sen är det förändringen att patienten och dess anhöriga ska vara mer aktiva och engagerade i vårdprocessen. Detta kräver lösningar och plattformar som kan hantera helt nya flöden som sträcker sig utanför sjukhusets väggar. Även här behövs nya relationer då de traditionella leverantörerna i många fall har begränsade erfarenheter att skapa lösningar som spänner över hela vårdkedjan. 

Här erbjuder Microsoft den digitaliseringsplattform som möjliggör en transformation av hälso- och sjukvård som kan göra oss ledande på eHälsa 2025. Plattformen tillsammans med innovativa partners, små som stora, skapar förutsättningar för att utveckla de smarta appar och bottar som behövs samtidigt som dagens kärnsystem moderniseras genom införandet av AI och effektiva samarbetsfunktioner. 

Kan du ge några exempel? 
Ett väldigt bra och konkret exempel är det 52 timmars Innovation Race som vi genomförde tillsammans med Akademiska Sjukhuset, Bristol-Myers Squibb och AbbVie. Resultaten från dessa 52 timmar visar tydligt att nya samarbetsformer där patienten involveras och sätts i centrum har förutsättningar att accelerera det förändringsarbete som krävs. 

Av de nio föreslagna projekten har sju projekt tydliga digitala inslag. Projekten spänner från tidiga screening till bottar för en effektiv rehabilitering. Gemensamt för samtliga projekt är att de beskriver olika aspekter av hur nya sätt att samverka och infogandet av AI skapar möjligheter för en förbättrad cancervård. Se inspirationsfilmen från Innovation Race här

Artificiell Intelligens är ett hett område nu, hur arbetar Microsoft med det? 
Den första hypen börjar lägga sig och vi ser att våra kunder och partners istället ställer sig frågan "hur". Vi jobbar aktivt för att säkerställa att AI kan införas på ett ansvarsfullt och stödjande sätt till vårdpersonal och patienter. Vi bildade nyligen en allians för "AI in Health" med syfte att aktivt arbeta för att demokratisera AI och göra det tillgängligt för alla. 

Demokratiseringen av AI har flera dimensioner. Från ett tekniskt perspektiv handlar det om att möjliggöra för alla individer och organisationer att kunna infoga AI i sin dagliga verksamhet genom digitala assistenter, intelligenta appar och tjänster. Många av de kognitiva tjänster som vi har i våra lösningar erbjuder vi nu till våra kunder och partners som fristående kompotenter som kan inkluderas i deras lösningar, till exempel ansiktsigenkänning, real-tidsöversättning av språk eller identifiering av en individs känslor. 

Men inom hälso- och sjukvård är det minst lika viktigt att demokratisera den kliniska insikten och kompetensen. Detta gäller till patient såväl som till utvecklingsländerna. Inom detta område är det av stor vikt att starta en dialog runt de etiska aspekterna av vad AI kan göra. Här har vi inlett ett arbete tillsammans med Oxford Internet Institute. 

Vad kommer den största skillnaden vara för en patient 2022 jämfört med 2017? 
Om vi fattar rätt policybeslut och jobbar med de etiska frågeställningarna runt "Big Data" så tror jag att vård och expertkunskap kommer vara mycket mer tillgänglig för patienter och anhöriga. Vi kommer att ha tagit betydande steg mot en mer personaliserad och prespektiv vård som fokuserar på resultat och värden för patienten. Vi kommer nog också se tillbaka på 2017 och le lite åt nyheterna att man kan träffa sin doktor via video.

Hur arbetar ni med små medelstora företag? 
Microsoft är en plattformsleverantör och lösningar och tjänster utvecklas av våra partners. Vi har olika typer av partnerprogram beroende på storleken på företaget från start-up till globala organisationer. Arbetet med identifiera barn med risk för dyslexi tillsammans med Optolexia är ett bra exempel hur en innovatör i Sverige kan nå en global marknad tack vare användandet av vår plattform. 

Samarbetet med Cambio är ett annat exempel där vår kommunikationsplattform Office365 integreras på ett sömlöst sätt för användaren att möjliggöra att hantera virtuella vårdbesök direkt från journalsystemet. Något som Cambio är bland de första leverantörerna i världen att få till. 

Mathias Ekman
Chief Digitalisation Officer för Offentlig Sektor Sverige på Microsoft