Du är här

Mina Goldiak om att stärka företags internationella konkurrenskraft

Ylva Williams och Stockholm Science City Foundation (SSCi) arrangerade så Mina Goldiak, Israels Depety Chief Scientist, fick träffa representanter från KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet under ett mini-seminarium hos SSCi. Att Israels nya ambassadör Isaac Bachman också närvarade på seminaret väckte stor uppmärksamhet och sände en tydlig signal utåt gällande forskning och innovation som prioriterad fråga. Vi konstaterade att det finns stort utrymme för samarbeten mellan länderna och att vi måste verka för att forskare och entreprenörer från båda länderna träffas. I grunden finns två länder med innovation i världsklass och en uppsjö av olika EU-bidrag vid samarbete inom R&D för framtagande av nya produkter och tjänster. Både Ambassadör Isaac Bachman och Mina Goldiak var väldigt imponerade av SSCi och tycker att Israel ska vara närvarande här.